Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:715

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
AUA201901700
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ontkenning vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 oktober 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201901700

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de man,

gemachtigde: de advocaat mr. E.M.J. Cafarzuza,

tegen

[verweerster],

wonende in Aruba,

VERWEERSTER, hierna te noemen: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 22 mei 2019;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgelegd op 10 september 2019;

  • -

    de mondelinge behandeling van 17 september 2019, waaruit blijkt dat zijn verschenen de man en de moeder in persoon bijgestaan door hun gemachtigden, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij mevrouw [naam ambtenaar] en de Voogdijraad bij mevrouw [naam raadsonderzoeker].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de moeder en de man is op [geboortedatum] in Aruba geboren [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige).

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 20 augustus 2018 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Deze beschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man van de minderjarige.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend door de vader binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind.

Op grond van het verhandelde ter zitting staat vast dat de man in ieder geval meer dan een jaar voordat hij het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van het kind bij het gerecht heeft ingediend, bekend is met het feit dat hij niet de biologische vader is van de minderjarige. De man zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek.

4.3

De bijzondere curator heeft namens de minderjarige het vaderschap van de man ontkend en de gegrondverklaring van de ontkenning verzocht.

4.4

De bijzondere curator is bevoegd het kind te vertegenwoordigen in een door de moeder of de wettige vader ingekomen verzoekschrift tot ontkenning van vaderschap. In casu heeft de wettige vader van de minderjarige het verzoek ingediend, zodat de bijzondere curator ontvankelijk is in zijn verzoek.

4.5

De moeder erkent dat de man niet de verwekker is van de minderjarige. In casu leveren de vastgestelde feiten en omstandigheden ook voldoende bewijs op voor de stelling van de man dat hij niet de biologische vader is van de minderjarige. Aan de wettelijke eis is dus voldaan.

4.6

Gelet op het vorenstaande zal het door de bijzondere curator overgenomen verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van de man van de minderjarige - welk verzoek voldoende grond vindt in de gestelde en als niet bestreden vaststaande feiten - worden toegewezen.

4.7

In de aard van de procedure ziet het gerecht aanleiding om de kosten van deze procedure te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

4.8

Gelet op het door de man overgelegde bewijs van onvermogen van 28 maart 2019, zal aan hem toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de man toelating om kosteloos te procederen,

verklaart de man niet-ontvankelijk in zijn verzoek,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [verzoeker], geboren op [geboortedatum] in Aruba, van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba uit [verweerster],

compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 29 oktober 2019 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.