Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:704

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-10-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
AUA201902289
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, OTS met dagbehandeling Imeldahof.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 oktober 2019

behorend bij EJ nr. AUA201902289

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarige:

[naam minderjarige],

geboren op [geboortedatum] in Aruba,

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[naam voorgestelde voogdes], de voorgestelde gezinsvoogdes.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 9 juli 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting met gesloten deuren van 10 september 2019, in aanwezigheid van de raadsonderzoeker van de Voogdijraad, mevrouw [naam raadsonderzoeker], en de voorgestelde gezinsvoogdes. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De

2 DE FEITEN

2.1

Van de voornoemde minderjarige, staat alleen het moederschap vast, zodat de moeder van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uitoefent.

2.2

Bij mondelinge beslissing van 2 juli 2019, zoals bevestigd bij proces-verbaal van 16 juli 2019, is de minderjarige voorlopig onder toezicht gesteld.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de periode van één jaar. Tevens wordt de plaatsing van de minderjarige in het Kindertehuis Imeldahof verzocht.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

In het rapport schrijft de raadsonderzoeker van de Voogdijraad, dat de minderjarige een laag zelfbeeld heeft en op een negatieve manier aandacht vraagt. Er is bij de minderjarige ook sprake van parentificatie en van hyperactief en onrustig gedrag. De moeder weet niet hoe zij deze gedragsproblemen moet aanpakken omdat zij zwakke opvoedingsvaardigheden heeft. Ze staat wel open voor hulp en begeleiding.

Er wordt geadviseerd de minderjarige onder toezicht te stellen om zowel de minderjarige als de moeder aangepaste en nodige hulp en begeleiding te kunnen verlenen.

4.3

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat er bij de moeder sprake is van een gebrek aan adequate opvoedingsvaardigheden, met het gevolg dat de minderjarige gedragsproblemen vertoont. Gesteld kan daarom worden dat de minderjarige zodanig opgroeit, dat zij met zedelijke en lichamelijke ondergang wordt bedreigd. Gelet hierop is een ondertoezichtstelling, binnen welk kader de benodigde hulpverlening wordt opgestart, aangewezen.

4.4

Ingevolge artikel 1:263, eerste lid, BW kan de rechter het kind doen opnemen in een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is.

Uit het rapport kan worden geconcludeerd, dat de moeder zich verzet tegen de uithuisplaatsing van de minderjarige en dat de minderjarige, die vanaf juli 2019 in het kader van de voorlopige ondertoezichtstelling in het kindertehuis Imeldahof is geplaatst, ook terug wil naar huis. Het gaat op school nu goed met de minderjarige, en ze luistert goed naar de verzorgers, de gezinsvoogd en de docenten.

Het gerecht is gelet op het rapport van de Voogdijraad en het verhandelde ter zitting van oordeel dat er geen grond (meer) bestaat om de minderjarige uit huis te plaatsen. De nodige begeleiding kan de minderjarige worden geboden op de dagbehandeling bij Imeldahof.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

benoemt [naam voorgestelde voogdes] tot gezinsvoogdes,

beveelt de plaatsing van [naam minderjarige] op de dagbehandeling inhet Kindertehuis Imeldahof, voor de duur van één jaar ingaande heden,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 22 oktober 2019 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.