Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:702

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-10-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
AUA201902108
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeid – verkeerde rechtspersoon gedagvaard

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 oktober 2019

Behorend bij AUA201902108

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoeker],

te Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr J.F.M. Zara,

tegen

de naamloze vennootschap

LE PETIT BISTRO N.V.

h.o.d.n. Le Petit Cafe,

te Aruba,

verweerster,

gemachtigde: de heer Allard Groen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- het verweerschrift;

- de mondelinge behandeling op 10 september 2019.

1.2

Aan partijen is medegedeeld dat vandaag beschikking zal worden gegeven.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

[verzoeker] verzoekt - naar het Gerecht begrijpt - om bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad:

a. a) voor recht te verklaren dat het verleende ontslag kennelijk onredelijk is;

b) Le Petit Bistro te veroordelen om tegen bewijs van kwijting aan [verzoeker] een vergoeding naar billijkheid te betalen;

c) iedere andere door het gerecht in goede justitie te vernemen beslissing te nemen;

d) Le Petit Cafe te veroordelen in de proceskosten.

2.2

Aan dit verzoek heeft [verzoeker] ten grondslag gelegd dat Le Petit Bistro de arbeidsovereenkomst tussen partijen zonder zijn instemming en zonder toestemming van de Directeur van Directie Arbeid en Onderzoek heeft beëindigd. [verzoeker] stelt zich op het standpunt dat het ontslag onregelmatig en/of kennelijk onredelijk is geschied.

2.3

Le Petit Bistro heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat, voor zover voor de beslissing van belang, bij de beoordeling aan de orde komt.

3 DE BEOORDELING

3.1

Vast staat dat [verzoeker] in ieder geval vanaf mei 2018 tot en met november 2018 werkzaamheden heeft verricht voor het restaurant genaamd Le Petit Café in Aruba.

3.2 [

verzoeker] heeft gesteld dat hem bij terugkomst van zijn vakantie in januari 2019 door Le Petit Bistro N.V. is medegedeeld dat zijn dienstverband van zes dagen per week is teruggebracht naar twee dagen per week. Volgens [verzoeker] is dit gelijk te stellen met een ontslag.

3.3

Volgens de gemachtigde van Le Petit Bistro N.V. heeft [verzoeker] de verkeerde rechtspersoon opgeroepen als zijnde zijn werkgever. Le Petit Bistro N.V. heeft gesteld dat de exploitatie van het restaurant met ingang van januari 2017 is overgenomen door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Le Petit Cafe Restaurant VBA. Deze vennootschap, die deels ook andere bestuurders heeft dan Le Petit Bistro N.V., exploiteert sinds die datum het restaurant. Le Petit Bistro N.V. is sinds de overname van het restaurant feitelijk een slapende vennootschap. [verzoeker] is in de periode tot en met november 2018 als oproepkracht werkzaam geweest in het restaurant, maar heeft dit gedaan als werknemer van Le Petit Cafe Restaurant VBA.

3.4

Nu [verzoeker] de hiervoor weergegeven stellingen van Le Petit Bistro N.V. niet heeft betwist, is het Gerecht van oordeel dat tussen [verzoeker] en Le Petit Bistro N.V. geen rechtsverhouding bestaat op grond waarvan [verzoeker] het verzochte kan vorderen. De vordering van [verzoeker] zal worden afgewezen.

3.5 [

verzoeker] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze worden aan de zijde van Le Petit Bistro N.V. begroot op nihil.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [verzoeker] in de kosten van de procedure die aan de zijde van Le Petit Bistro N.V. worden begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op 22 oktober 2019 in aanwezigheid van de griffier.