Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:696

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-09-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
AUA201803790
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, drugsgebruik, psychiatrische stoornis, vrijwillige behandeling, niet voldoende aannemelijk, afwijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 september 2019

behorend bij EJ. nr. AUA201803790

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

om ondercuratelestelling van haar zoon:

[verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDER,

procederende in persoon.

Als belanghebbenden is aangemerkt:

[belanghebbende broer], de broer,

[belanghebbende tante], de tante,

[belanghebbende stiefvader], de stiefvader.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 23 november 2018;

  • -

    de producties zijdens verzoekster, ingediend op 3 april en 24 april 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 12 maart en 14 mei 2019, waar zijn verschenen verzoekster en verweerder in persoon, de broer en voorgenoemd tante van verweerder.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curat met plaatsing van de onder curatele gestelde in het Centro di Motivacion. Daartoe wordt gesteld dat verweerder wegens gewoonte van misbruik van verdovende middelen of stimulerende middelen niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen, herhaaldelijk aanstoot geeft in het openbaar en zijn eigen veiligheid en die van anderen in gevaar brengt. Verzoekster heeft tevens verzocht om kosteloos te mogen procederen.

3. DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan een meerderjarige door de rechter onder curatele worden gesteld, (sub a) wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen, of (sub c) wegens gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende middelen, waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

3.2

Ter zitting hebben verzoekster, de broer en de tante aangevoerd, dat verweerder lijdt aan een psychische stoornis (schizofrenie) en een verslavingsprobleem heeft. Zij willen psychiatrische hulp voor hem en gedwongen opname.

3.3

Het gerecht maakt uit de overgelegde verklaringen op dat verweerder gediagnostiseerd is met schizofrenie en bekend met cocaïne- en cannabisgebruik. Uit de verklaring van de behandelend geneeskundige van Respaldo van 30 januari 2019 blijkt dat verweerder drie maal is opgenomen in Respaldo, laatstelijk tot januari 2019. In 2017 is verweerder naar Nederland gegaan voor detox maar omdat hij geen medicatie kreeg is hij psychotisch geworden en teruggekeerd naar Aruba, alwaar hij met een KZ is opgenomen. Het is contra-geïndiceerd dat verweerder bij zijn moeder woont, door zijn ziekte loopt het snel uit de hand. Verweerder is na zijn ontslag opgenomen bij Stichting Elezier maar deze opname kost 400 gulden, geld wat verzoekster moeilijk kan missen. Verweerder is nog te kwetsbaar om een betaalde baan aan te kunnen. De kans op terugval in drugs of psychotisch decompenseren wordt dan groot. De psychiater, dr. [psychiater], schrijft op 26 maart 2019 dat verweerder is opgenomen en geobserveerd in FMAA. Hierbij is gebleken dat verweerder zonder drugsgebruik diverse symptomen vertoont zoals hallucinaties, agressiviteit, slaapproblemen en gedragsproblemen. Verweerder is gediagnostiseerd met psychotische schizofrenie. Ter zitting is naar voren gebracht dat verweerder een dagbehandeling volgt bij Respaldo en zijn medicatie per depot krijgt toegediend.

3.4

Gelet op het voorgaande is het naar het oordeel van het gerecht voldoende aannemelijk dat verweerder lijdt aan een geestelijke stoornis. Echter niet voldoende is vast komen te staan dat verweerder door deze geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Verweerder ondergaat ook in het vrijwillige kader behandeling voor zijn psychiatrische stoornis, Voorts is niet gebleken noch voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder wegens gewoonte van misbruik van verdovende middelen, zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Niet gebleken is dat verweerder na zijn ontslag bij Respaldo op 31 januari 2019 is teruggevallen in drugsgebruik. Gelet daarop en omdat de psychiatrische stoornis lijkt te domineren bij verweerders problematiek, is onvoldoende vast komen te staan dat er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 378, eerste lid onder c van het Bw.

3.5

Gelet hierop wordt het verzoek verweerder onder curatele te stellen afgewezen.

3.6

Aan verzoekster zal op grond van het overgelegde bewijs van onvermogen toestemming worden verleend om in deze zaak kosteloos te procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de verzoekster toestemming om in deze zaak kosteloos te procederen,

wijst het verzoek tot onder curatele stelling van [verweerder] af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. soffers, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 3 september 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.