Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:688

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
28-10-2019
Zaaknummer
AUA201801076
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ, hoofdverblijf en omgang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 24 september 2019

Zaaknummer E.J. nr. AUA201801076

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[verzoeker] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. A. de Bie,

tegen

[verweerster] ,

wonende in Aruba,

VERWEERSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

Belanghebbende:

[belanghebbende] (hierna ook: [belanghebbende]).

1 DE PROCEDURE

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 4 september 2018. De verdere procedure blijkt uit:

- het rapport van de Voogdijraad van 11 januari 2019,

- de mondelinge behandeling van 19 februari 2019, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder en de vader in persoon en bijgestaan door hun gemachtigden en de Voogdijraad bij mevrouw [vertegenwoordigster],

- de mondelinge behandeling van 2 juli 2019, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder en de vader in persoon en bijgestaan door hun gemachtigden en de Voogdijraad bij mevrouw [vertegenwoordigster].

De uitspraak .

2 DE VERDERE BEOORDELING

Gezag en hoofdverblijf [belanghebbende]

2.1

Niet gebleken is van een zodanige verandering van de situatie, dat het niet langer in het belang van [belanghebbende] is de bestaande gezagsuitoefening te handhaven.

2.2

Het gerecht is, gelet op het verhandelde ter zitting en de rapporten van de Voogdijraad, van oordeel, dat niet gebleken is dat er een onaanvaardbaar risico is dat [belanghebbende] klem of verloren zal raken tussen de ouders indien het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt gehandhaafd. Daarbij neemt het gerecht in overweging dat partijen (nu nog) indirect maar genoegzaam met elkaar communiceren. Gelet op het rapport van de Voogdijraad en hetgeen partijen ter zitting hebben aangevoerd, acht het gerecht partijen geschikt en in staat [belanghebbende] naar behoren te verzorgen en op te voeden. Voorts worden zij in staat geacht om zodanig met elkaar te communiceren dat zij tot onderlinge afspraken kunnen komen over de situaties die zich rond [belanghebbende] kunnen voordoen. Van partijen mag verwacht worden dat zij zich daarvoor zullen inzetten en het gerecht acht hen daartoe in staat. Partijen staan ook open voor communicatiebegeleiding. Onder deze omstandigheden is het gerecht van oordeel dat het in het belang van [belanghebbende] is dat beide ouders belast blijven met het gezag over hem. Partijen gaan ook akkoord met dit advies van de Voogdijraad. De verzoeken van partijen tot wijziging van de gezagsvoorziening zullen derhalve worden afgewezen.

2.3

Het verzoek van de vader tot wijziging van de hoofdverblijfplaats van [belanghebbende] zal ook worden afgewezen, nu niet is gebleken dat het belang van [belanghebbende] zich tegen handhaving van de hoofdverblijfplaats bij de moeder verzet. Partijen zijn het overigens erover eens dat [belanghebbende] bij de moeder zal blijven wonen.

Omgangsregeling

2.4 [

belanghebbende] en de vader hebben recht op omgang met elkaar. Een goede omgang tussen hen is in het belang van [belanghebbende].

2.5

De Voogdijraad heeft in zijn rapport voorgesteld om de huidige omgangsregeling tussen de vader en [belanghebbende] te handhaven. Partijen hebben ter zitting geen bezwaren geuit tegen dit voorstel. Het gerecht zal in het belang van [belanghebbende] onderstaande omgangsregeling vaststellen.

2.6

Het gerecht verwacht dat de ouders zich zullen inzetten zodat de omgangsregeling soepel zal verlopen. Het staat partijen vrij onderling afwijkende afspraken te maken over de omgangsregeling en behoren dat in sommige gevallen zelfs te doen. Zo spreekt het vanzelf dat [belanghebbende] op de verjaardag van de vader en Vaderdag bij de vader is en op de verjaardag van de moeder en Moederdag bij de moeder.

Kinderalimentatie

2.7

Nu [belanghebbende] bij de moeder zal blijven wonen, zal het verzoek van de vader tot wijziging van de bestreden beslissing ten aanzien van de kinderalimentatie voor [belanghebbende] worden afgewezen.

2.8

Gelet op de aard van de procedure, zullen de kosten worden gecompenseerd.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst de verzoeken van partijen tot wijziging van de bestreden beschikking af,

bepaalt de omgangsregeling tussen de vader en [belanghebbende] als volgt:

- maandag tot en met vrijdag, waarbij de vader elke dag [belanghebbende] van school ophaalt, naar bijles brengt en na bijles omstreeks 18.00 uur bij de moeder afzet,

- zaterdag omstreeks 6.30/7.00 uur tot maandagochtend, waarbij de moeder [belanghebbende] zaterdag bij vader brengt voordat zij naar haar werk gaat en de vader [belanghebbende] maandagochtend bij zijn school afzet,

- feestdagen, vakanties en ophaalafspraken in onderling overleg tussen de ouders,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 24 september 2019 in aanwezigheid van de griffier.