Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:684

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-10-2019
Datum publicatie
28-10-2019
Zaaknummer
AUA201600805
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, weddenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 oktober 2019

Behorend bij AR AUA201600805

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

1 [naam eiser 1],

2. [naam eiser 2],

beiden wonende in Venezuela,

eisers, hierna te noemen [eisers] c.s.,

gemachtigde: de advocaat mr. C. Helen Lejuez,

tegen:

de naamloze vennootschap

EXCELSIOR CASINO N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde, hierna te noemen ‘het Casino’,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A. Saade.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 16 mei 2018 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de door [eisers] c.s. genomen akte houdende uitlatingen;

- de door Excelsior genomen antwoordakte.

1.2

Omdat de rechter die tot en met voormeld tussenvonnis de zaak behandelde niet langer aan dit Gerecht verbonden is heeft ongetekende rechter, die de zaak overgedragen heeft gekregen, ambtshalve een comparitie van partijen gelast. Die comparitie heeft plaatsgevonden op maandag 9 november 2019. Partijen zijn ter zitting verschenen bij hun respectieve gemachtigden. Zij hebben over en weer het woord gevoerd en vragen van het Gerecht beantwoord.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis van 16 mei 2018 neergelegde overwegingen en beslissingen, behoudens wat betreft hetgeen is overwogen ter zake van benoeming van een deskundige. Het hierna te bespreken verhandelde gedurende de laatstgehouden comparitie van partijen in verbinding met voortschrijdend inzicht geeft daartoe aanleiding.

2.2

Kort gezegd gronden [eisers] c.s. hun vordering op de stelling dat het Casino hen, alvorens zij op 13 juni 2016 in het Casino (door middel van het kopen weddenschapstickets zoals hieronder afgebeeld) de bij partijen genoegzaam bekende weddenschappen aangingen ter zake van hondenrace “Race 13 Derby Lane Mat”, (1) had moeten mededelen dat uitbetaling van prijzengeld zou plaatsvinden op grond van het in elk geval thans bij partijen genoegzaam bekende reglement van ‘Corporation Turf’ en dat zij (2) door het uitblijven van die mededeling er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat eventuele door hen gewonnen weddenschappen zouden worden uitbetaald volgens het reglement van “Derby Lane” omdat dit telkens wel het geval was op vlak voor 13 juni 2016 door [eisers] c.s. gewonnen weddenschappen.

2.3

In het licht van voormelde door het Casino bestreden hierna verder te bespreken stelling wordt vooropgesteld dat [eisers] c.s. onbetwist hebben gesteld dat als hun op 13 juni 2016 gewonnen weddenschappen zouden worden uitbetaald volgens het reglement van Derby Lane het prijzengeld US$ 28.320,--, ofwel US$ 16.968,-- meer dan thans door het Casino aan prijzengeld aan hen is uitgekeerd op grond van het reglement van Corporation Turf.

2.4

Niet in geschil is tussen partijen dat (1) [eisers] c.s. voor 13 juni 2016 het Casino meermalen hebben bezocht, (2) zij tijdens die bezoeken meermalen hebben deelgenomen aan soortgelijke weddenschappen op hondenraces en (3) dat zij meermalen dergelijke weddenschappen hebben gewonnen naar aanleiding waarvan het Casino telkens prijzengeld heeft uitgekeerd aan [eisers] c.s.. In dat verband stellen [eisers] c.s. dat op vlak voor 13 juni 2016 gelegen momenten het prijzengeld van de door hen gewonnen weddenschappen op hondenraces telkens door het Casino werd vastgesteld of werd berekend conform het systeem of de reglementen van Derby Lane. Het Casino heeft die stelling gemotiveerd bestreden, daartoe stellende dat zij al vanaf geruime (in de zin van maanden zo niet jaren) tijd voor 13 juni 2016 gewonnen weddenschappen met betrekking tot hondenraces (net als het geval op voormelde datum) uitbetaalt krachtens het systeem of de reglementen van ‘Corporation Turf’ en dat het onmogelijk is dat [eisers] c.s. op kort voor 13 juni 2016 gelegen momenten zijn uitbetaald krachtens het reglement van Derby Lane.

2.5

Het Gerecht volgt het [eisers] c.s. in hun hiervoor onder 2.2 omschreven stellingen indien hun hiervoor onder 2.4 omschreven door het Casino betwiste stelling door [eisers] c.s. te leveren bewijs komt vast te staan. [eisers] c.s. hebben ter zitting echter verklaard dat zij niet in staat zijn om die stelling te bewijzen.

2.6

Nu niet vast komt te staan dat het prijzengeld van de door [eisers] c.s. op kort voor 13 juni 2016 gewonnen weddenschappen op hondenraces telkens door het Casino werd vastgesteld of werd berekend conform het systeem of de reglementen van Derby Lane ontbeert hun onder 2.2 omschreven eerste (1) stelling voldoende feitelijke grondslag, althans valt zonder nadere doch uitgebleven uitleg niet in te zien dat het Casino op 13 juni 2016 aan [eisers] c.s. had moeten mededelen dat uitbetaling van prijzengeld anders dan voorheen zou plaatsvinden op grond van het reglement van Corporation Turf in de plaats van het reglement van Derby Lane. Dit één en ander klemt temeer omdat vorenstaande met zich brengt dat als onvoldoende bestreden komt vast te staan dat het Casino de voor 13 juni 2016 door [eisers] c.s. gewonnen weddenschappen heeft uitbetaald op grond van de reglementen van Corporation Turf. De hier besproken stelling van [eisers] c.s. wordt gepasseerd.

2.7

In het licht van vorenstaande mist de stelling van [eisers] c.s., dat zij door het achterwege blijven van bedoelde mededeling er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat eventuele door hen gewonnen weddenschappen zouden worden uitbetaald volgens het reglement van Derby Lane, eveneens voldoende grondslag. Die stelling wordt daarom gepasseerd.

2.8

De slotsom luidt dat de vorderingen van [eisers] c.s. zullen worden afgewezen.

2.9 [

eisers] c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van het Casino, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 5.625,-- aan salaris voor de gemachtigde (4,5 punten, tarief 5).

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door [eisers] c.s. gevorderde;

-veroordeelt [eisers] c.s. in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van het Casino, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 5.625,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 oktober 2019 in aanwezigheid van de griffier.