Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:675

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
25-10-2019
Zaaknummer
AUA201300120
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Comparitie gelast, verdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 16 oktober 2019

Behorend bij A.R. AUA201300120

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: de vrouw,

gemachtigde: mr. D.C.A. CROUCH,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: de man,

gemachtigde: mr. D.M. Canwood.

1 DE PROCEDURE

1.1Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-het tussenvonnis van 26 april 2017;

-de brieven van de deskundige van 9 juli 2018 en 4 september 2018;

-de aantekeningen van de comparitie van partijen op 4 september 2018;

-het deskundigenbericht van 19 maart 2019, ter griffie binnengekomen op 20 maart 2019;

-de slotnota van de deskundige, gevoegd bij het rapport;

-de aktes uitlating over de kosten van het deskundigenbericht door beide partijen.

1.2De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 OVERWEGINGEN

2.1

In het vonnis van 26 april 2017 is opgenomen als voorschot op de schadeloosstelling en loon, zoals bedoeld in art. 174c Rv een bedrag van Afl. 10.000,-. Aan de man is opgedragen dit voorschot te voldoen, wat hij ook heeft gedaan.

2.2

Bij brief van 9 juli 2018 heeft de deskundige zich gewend tot het Gerecht dat het moeizaam is de beschikking te krijgen over de stukken. Bij brief van 4 september 2018 heeft de deskundige verzocht het voorschot te verhogen met Afl. 15.000,-.

2.3

In de aantekeningen van de comparitie van partijen van 4 september is opgenomen dat de man de volgende voorschotten aan de deskundige dient te betalen. Uit de opstelling van betalingen, verricht aan de deskundige blijkt dat aan voorschotten is voldaan Afl. 25.000,-.

2.4

De deskundige heeft een slotnota ingediend van Afl. 18.112,50. In verband met een aantal kleine openstaande bedragen maakt hij (kennelijk) nog aanspraak op Afl. 18.800,- waarmee het totaal verschuldigde bedrag aan schadeloosstelling en loon op Afl. 43.800,- komt, excl. BBO.

2.5

Partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de in rekening gebrachte kosten.

2.6

In het vonnis van 26 april 2017 is uitdrukkelijk opgenomen dat de deskundige zijn werk dient te staken indien het voorschot ontoereikend is en dat hij zich dan tot de griffier dient te wenden. Dat is geschied voor de verhoging van het voorschot van Afl. 10.000,- naar Afl. 25.000,- maar niet ten aanzien van de laatste verhoging.

2.7

Alvorens een beslissing te geven over de kosten van de deskundige wil het Gerecht hierover met hem en met partijen nader overleg voeren, waarbij van de deskundige wordt verlangd dat hij een gespecificeerde opgave kan doen van zijn werk en van het toegepaste tarief en voorts kan verklaren waarom de hoogte van het bedrag zo is opgelopen.

2.8

Het Gerecht zal dan ook een comparitie van partijen bepalen en de deskundige door de griffier laten oproepen.

2.9

Een specificatie van de werkzaamheden (waaronder urenstaten) dient door de deskundige twee weken voor de zitting te worden ingeleverd bij het Gerecht, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift aan partijen.

2.10

Iedere verdere beslissing in de hoofdzaak wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

gelast een verschijning van partijen op woensdag 13 november 2019 te 14.00 uur in een van de zalen van het Gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat 51;

gelast dat partijen in persoon, desgewenst vergezeld van hun gemachtigden aanwezig zijn;

verzoekt de griffier de deskundige tegen de zitting op te roepen;

gelast dat de deskundige een specificatie van de werkzaamheden (waaronder urenstaten) twee weken voor de zitting inlevert bij het Gerecht, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift aan partijen;

bepaalt dat, indien één van de partijen of de deskundige verhinderd is voor de vastgestelde zitting, binnen twee weken een verzoek tot aanhouding dient te worden gedaan, onder gelijktijdige verstrekking van de verhinderdata van alle betrokkenen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 16 oktober 2019 in aanwezigheid van de griffier.