Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:640

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-10-2019
Datum publicatie
14-10-2019
Zaaknummer
AUA201902428
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verweerder niet verschenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 oktober 2019

E.J. no. AUA201902428.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

GREEN PASTURES N.V.,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: verzoekster,

gemachtigde: de advocaat mr. R.A. Wix,

tegen:

[naam verweerster],

wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: verweerster,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 19 juli 2019;

- de faxbrieven met producties van verzoekster, ingediend op 9 en 28 augustus 2019;

- de behandeling ter zitting van 15 augustus 2019, waarbij zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde, alsmede de heer [naam directeur] (directeur) en mevrouw [naam operations manager](operations manager);

- de beschikking van 27 augustus 2019 tot wederoproeping van verweerster;

- de pleitaantekeningen van verzoekster;

- de behandeling ter zitting van 2 september 2019, waarbij zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde, alsmede de heer [naam directeur] (directeur) en mevrouw [naam operations manager] (operations manager).

1.2

Vervolgens is de datum voor de beschikking nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Verzoekster was bij verweerster in dienst als supervisor.

2.2

Verzoekster is op 14 december 2018 op staande voet ontslagen wegens – kort gezegd – onregelmatigheden met contant geld.

2.3

Bij brief van 7 maart 2019 heeft verweerster de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

3 HET VERZOEK

3.1

Verzoekster verzoekt het gerecht, uitvoerbaar bij voorraad, de arbeidsovereenkomst met verweerster te ontbinden voor zover deze nog mocht blijken te bestaan, met veroordeling van verweerster in de proceskosten.

3.2

Verzoekster grondt haar verzoek op een gewichtige reden bestaande uit een dringende reden.

3.3

Verweerster is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet op de behandelingen verschenen en heeft ook geen verweerschrift ingediend.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek komt als niet-weersproken en overigens gegrond voor toewijzing in aanmerking.

4.2

Verweerster wordt, nu zij in het ongelijk is gesteld, in de proceskosten veroordeeld.

5. DE BESLISSING

Het gerecht:

- ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen met ingang van 15 oktober 2019 indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat die overeenkomst nog steeds bestaat;

- veroordeelt verweerster in de kosten van de procedure, die tot de datum van de uitspraak aan de kant van verzoekster worden begroot op Afl. 450,- aan griffierechten, Afl. 423,- aan explootkosten en Afl. 1.250,- aan gemachtigdensalaris (1 punt van het liquidatietarief 5);

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, en werd in het openbaar uitgesproken op dinsdag 1 oktober 2019, in tegenwoordigheid van de griffier.