Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:624

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
AUA201902768
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Machtiging hypotheek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 september 2019

Zaaknummer EJ AUA201902768

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoeker],

Wonend in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock,

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[Belanghebbende 1], geboren op [geboortedatum] 2009 in Aruba,

[Belanghebbende 2], geboren op [geboortedatum] 2011 in Aruba,

hierna ook te noemen: de dochters.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 16 augustus 2019.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 25 juni 2019 (AUA201900310) heeft de rechter machtiging verleend aan verzoeker om namens de dochters een recht van hypotheek te vestigen op het recht van erfpacht tot 23 december 2052 op een perceel domeingrond, groot 671 m2, gelegen te [plaats] in Aruba, kadastraal bekend als Derde afdeling sectie [alfabet] nummer [nummer 1], met de zich daarop bevindende opstallen, plaatselijk bekend als [adres] tot het beloop van Afl. 221.000,- vermeerderd met 40% voor rente, boete en kosten, teneinde de hypotheeklening van de heer [hypotheeklener] af te lossen en door te halen.

2.2

Het registergoed gelegen te [adres] bestaat uit 2 percelen:

- Perceel domeingrond, kadastraal bekend als Derde Afdeling, Sectie [alfabet], nummer [nummer 1], groot 671m2, en

- Perceel domeingrond, kadastraal bekend als Derde Afdeling, Sectie [alfabet], nummer [nummer 2], groot 280m2.

2.3

Beide percelen staan op naam van wijlen [naam], moeder van de dochters. Als enige erfgenamen heeft zij achtergelaten haar twee dochters, ieder voor de helft van haar nalatenschap. De vader is belast met het gezag over de dochters.

2.4

Het verzoek strekt ertoe dat aan verzoeker machtiging wordt verleend om ook het perceel domeingrond kadastraal bekend als Derde Afdeling, Sectie [alfabet], nummer [nummer 2], groot 280m2, te bezwaren met een hypotheek.

2.5

Gelet op de overgelegde stukken is het gerecht van oordeel dat het in het belang van de dochters wenselijk is om de verzochte machtiging te verlenen met dien verstande dat de dochters slechts zullen worden verbonden als niet-in-eigen-vermogen-aansprakelijke onderzetters.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

- machtigt [Verzoeker] om namens zijn minderjarige dochters [Belanghebbende 1], geboren op [geboortedatum] 2009 in Aruba en [Belanghebbende 2], geboren op [geboortedatum] 2011 in Aruba, een recht van hypotheek te vestigen op het recht van erfpacht tot 23 december 2052 op een perceel domeingrond, groot 280 m2, gelegen te [plaats] in Aruba, kadastraal bekend als Derde afdeling sectie [alfabet] nummer [nummer 2], met de zich daarop bevindende opstallen, plaatselijk bekend als [adres], tot het beloop van Afl. 221.000,- vermeerderd met 40% voor rente, boete en kosten, teneinde de hypotheeklening van de heer [hypotheeklener] af te lossen en door te halen,

- bepaalt dat voornoemde minderjarigen slechts als niet-in-eigen-vermogen-aansprakelijke onderzetters zullen worden verbonden in de hypothecaire lening.

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 17 september 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.