Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:622

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
AUA201901331
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opdragen voogdij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 september 2019

behorend bij EJ nr. AUA201901331.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba, de minderjarige,

[naam moeder], de moeder,

[naam vader], de vader,

Fundacion Guia Mi, de voorgestelde voogd.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 23 april 2019,

- het horen van de moeder op 20 augustus 2019,

- de mondelinge behandeling ter zitting van 20 augustus 2019, waar zijn verschenen, de vader in persoon, bijgestaan door zijn moeder, mevrouw [naam moeder], de raadsonderzoekers mevrouw [mevrouw 1] en mevrouw [mevrouw 2] en de jurist, mr. [mevrouw 3], van de Voogdijraad en de heer [de heer 1] namens Fundacion Guia Mi.

De beschikking is bepaald op heden.

2 DE OVERWEGINGEN

2.1

De minderjarige is geboren uit de affectieve relatie tussen de moeder en de vader. Hij is door de vader erkend.

2.2

De moeder is geboren op [geboortedatum] en is thans 16 jaar oud.

2.3

Het verzoek, dat strekt tot het opdragen aan Fundacion Guia Mi van de voogdij over de minderjarige, is gegrond op artikel 1:246 in samenhang met artikelen 1: 245, 1:295 en 1:302 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA).

Ingevolge artikel 1:245 van het BWA staan minderjarigen onder gezag en wordt met gezag verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.

Ingevolge artikel 1:246 van het BWA zijn minderjarigen onbevoegd tot het gezag.

Artikel 1:295 van het BWA bepaalt dat de rechter in eerste aanleg een voogd benoemt over alle minderjarigen die niet onder ouderlijk gezag staan, en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien.

Voor zover hier van belang kan de rechter, ingevolge artikel 1:302 van het BWA, de voogdij opdragen aan een in Aruba gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende stichting, die daartoe bij Landsbesluit is aangewezen.

2.4

In dit geval dient in het gezag over de minderjarige te worden voorzien, nu de moeder, die zelf nog minderjarig is, niet bevoegd is tot de uitoefening van het gezag.

2.5

Ter zitting is gebleken dat de minderjarige al ruim zes maanden bij de grootmoeder aan vaderszijde is geplaatst. De grootmoeder, die de vader ter zitting heeft bijgestaan, heeft zich tegen het verzoek verzet en ter zitting verzocht om als voogd over de minderjarige te worden benoemd.

2.6

De Voogdijraad heeft ter zitting gepersisteerd in zijn verzoek en aangevoerd dat het niet in het belang is van de minderjarige om de grootmoeder te benoemen als voogdes. Dit, omdat de grootmoeder niet opgewassen lijkt tegen het agressieve gedrag van de vader, zij het contact tussen de moeder en de minderjarige kan frustreren, en het de bedoeling is dat de moeder binnen afzienbare tijd samen met de minderjarige in het Tienermoederhuis gaat wonen, om de nodige begeleiding te krijgen.

2.7

Gelet op het verhandelde ter zitting, het verhoor van de moeder en de overgelegde stukken, is het Gerecht van oordeel dat het belang van zowel de minderjarige als de moeder het meest gediend is met het opdragen van de voogdij over de minderjarige aan de Fundacion Guia Mi.

2.8

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

draagt de voogdij over [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba op aan Fundacion Guia Mi,

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 17 september 2019 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.