Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:616

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
AUA201801166
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 september 2019

behorend bij EJ nr. AUA201801166

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd,

en

[naam man],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen de man,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Malmberg.

Belanghebbende:

[naam moeder], de moeder.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 26 april 2018;

  • -

    de mondelinge behandeling van 11 september 2018, waaruit blijkt dat namens de Voogdijraad aanwezig waren mr. M. Ras, de moeder in persoon en de man bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is

2 DE FEITEN

Uit de moeder is op [geboortedatum] in Aruba geboren de thans nog minderjarige [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige). De minderjarige is niet erkend.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het veroordelen van de man tot betaling van een maandelijkse bijdrage van Afl. 385,- ingaande 1 mei 2018 als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Daartoe wordt gesteld dat hij de verwekker is van de minderjarige en dat hij voldoende inkomen uit arbeid geniet.

4. DE BEOORDELING

4.1

Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geschiedt naar draagkracht. Artikel 1:406 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) bepaalt, dat in het geval een ouder zijn verplichting tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding niet of niet behoorlijk nakomt, zowel de Voogdijraad als de andere ouder de rechter kan verzoeken het bedrag te bepalen dat deze ouder ten behoeve van het kind zal moeten uitkeren.

4.2

De man betwist niet dat hij de verwekker is van de minderjarige, maar voert draagkrachtverweer, inhoudende dat hij gepensioneerd is en alleen AOV ontvangt. Tevens voert hij aan dat hij nog 4 meerderjarige kinderen van partijen, die nog bij hem wonen, moet onderhouden en de moeder hem niet hiermee helpt. De moeder voert aan dat de andere kinderen al meerderjarig zijn, ze zelf voor zichzelf moeten zorgen alhoewel ze problematische kinderen zijn.

4.3

Bepalend voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige en de draagkracht van zowel de moeder als de vader.

4.4

Het gerecht is van oordeel dat uit het verhandelde ter zitting genoegzaam is gebleken dat de man thans onvoldoende inkomsten heeft om enige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige te voldoen. Het verzoek van de moeder zal derhalve worden afgewezen.

4.5

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal aan de man toestemming worden verleend om kosteloos te mogen procederen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de man toelating om kosteloos te procederen,

wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 17 september 2019 in aanwezigheid van de griffier.