Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:615

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
AUA201800711
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partneralimentatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 september 2019

behorend bij EJ nr. AUA201800711

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

[naam vrouw] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de vrouw,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

en

[naam man],

wonende in Aruba, [adres],

VERWEERDER, hierna te noemen de man,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 14 maart 2018;

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 11 september 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de vrouw in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde. De man heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

2 DE FEITEN

Bij beschikking van dit gerecht van 23 november 2015 (EJ-2548/2015) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

3 HET VERZOEK

Het verzoek van de vrouw strekt tot veroordeling van de man om maandelijks een bedrag van Afl. 1.200,- aan haar te betalen als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud, onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 100,- voor elke dag dat hij de betaling niet tijdig nakomt, met veroordeling van de man in d proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Ingevolge deze bepaling kan de rechter aan de (gewezen) echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft en zich die in redelijkheid niet kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.

4.2

Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek dient enerzijds rekening te worden gehouden met de (mate van) behoeftigheid van de verzoekende echtgenoot en anderzijds met de draagkracht van de andere echtgenoot, alsmede met de feitelijke situatie waarin de echtgenoten door het huwelijk en de ontbinding ervan zijn komen te verkeren. In dat verband kunnen alle omstandigheden van het geval, ook niet financiƫle, een rol spelen.

4.3

De man heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid zich te verweren. Gelet op de behoefte van de vrouw en op het ontbreken van enig verweer acht het gerecht een door de man te betalen bijdrage van Afl. 1.200,- per maand in de in de kosten van haar levensonderhoud in overeenstemming met de wettelijke maatstaven. De ingangsdatum van de bijdrage zal worden bepaald op 1 oktober 2019.

4.4

De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

bepaalt het bedrag dat de man moet betalen voor het levensonderhoud van de vrouw op Afl. 1.200,- per maand, zulks bij vooruitbetaling te voldoen, met ingang van 1 oktober 2019,

compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het anders of meer verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, en in het openbaar uitgesproken ter zitting van dinsdag 17 september 2019 in aanwezigheid van de griffier.