Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:599

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-09-2019
Datum publicatie
26-09-2019
Zaaknummer
AUA201703952
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De bestreden beslissing is gedagtekend 22 september 2016. Uit de dagtekening van het beroepschrift (19 november 2016) volgt dat appellant de beslissing uiterlijk op die datum heeft ontvangen. Gelet hierop geldt dat de beroepstermijn in ieder geval op 10 december 2016 is verstreken. Het beroepschrift is vervolgens via luchtpost naar dit College verzonden, en op 6 februari 2017 ingekomen. Dit is ruim acht weken na het verstrijken van de beroepstermijn. Nu overigens gesteld noch gebleken is dat de termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht, dient appellant niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 12 september 2019

CVB nr. AUA201703952

COLLEGE VAN BEROEP

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van

de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (LvAOV) van:

[ Appellant ],

wonende in Curaçao,

APPELLANT,

gemachtigde: S.O. Mercelina (broer)

tegen de beslissing van 22 september 2016 van

DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK,

gevestigd te Aruba,

VERWEERDER, hierna ook te noemen: de bank,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Bij beschikking van 22 september 2016 heeft de bank het verzoek van appellant om toekenning van ouderdomspensioen afgewezen.

1.2

Tegen deze beslissing heeft appellant op 6 februari 2017 beroep aangetekend, door indiening van een beroepschrift gedagtekend 19 november 2016.

1.3

Op 3 juli 2017 heeft de bank een verweerschrift ingediend.

1.4

Het beroep van appellant is op de bijeenkomst van 16 mei 2019 van dit College behandeld, alwaar namens de bank aanwezig waren mevrouw mr. B. Every, juridisch adviseur, bijgestaan door de gemachtigde voornoemd. Appellant en zijn gemachtigde zijn met bericht van verhindering niet verschenen.

2 DE BEOORDELING

2.1

Aan de bestreden beslissing is ten grondslag gelegd dat appellant tussen het vijftiende en zestigste levensjaar niet ingeschreven was in het bevolkingsregister van Aruba en niet verzekerd was conform de LvAOV.

2.2

Appellant kan zich niet verenigen met de beslissing van de bank om hem geen ouderdomspensioen uit te betalen en heeft gesteld dat de SVb Curaçao heeft ingekort op zijn pensioen voor de jaren dat hij in Aruba heeft gewoond. Volgens appellant heeft hij in de periode van 1998 tot 2001 in Aruba gewoond en gewerkt, en premie betaald aan de bank, zodat hij wel degelijk recht heeft op pensioen.

Ontvankelijkheid

2.3

De bank heeft primair geconcludeerd tot de niet-ontvankelijkheid van het beroep, aangezien het beroep niet binnen de wettelijke termijn van drie weken na dagtekening van de beslissing of drie weken na ontvangst van de beslissing is ingediend, indien wordt aangenomen dat appellant de beslissing begin november 2016 heeft ontvangen.

2.4

Ingevolge artikel 38 van de LvAOV staat tegen beslissingen van de bank beroep open bij dit College. Het beroepschrift dient binnen drie weken na dagtekening van de beslissing of na de datum waarop de betrokkene kan aantonen de beslissing te hebben ontvangen, te worden ingediend.

2.5

De bestreden beslissing is gedagtekend 22 september 2016. Uit de dagtekening van het beroepschrift (19 november 2016) volgt dat appellant de beslissing uiterlijk op die datum heeft ontvangen. Gelet hierop geldt dat de beroepstermijn in ieder geval op 10 december 2016 is verstreken. Het beroepschrift is vervolgens via luchtpost naar dit College verzonden, en op 6 februari 2017 ingekomen. Dit is ruim acht weken na het verstrijken van de beroepstermijn. Nu overigens gesteld noch gebleken is dat de termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht, dient appellant niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

2.6

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het beroep van appellant niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

3 DE BESLISSING

Het College:

-verklaart het beroep van appellant niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven op 12 september 2019 door mr. N.K. Engelbrecht, voorzitter, J.R. Geerman en E. de Cuba, leden, in tegenwoordigheid van de secretaris.