Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:560

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-08-2019
Datum publicatie
30-08-2019
Zaaknummer
AUA201901192
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Oproeping belanghebbende in curatele zaak ex artikel 798 lid 2 Rv jo. artikel 429f lid 1 Rv. Belanghebbende is niet in verzoekschrift vermeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 augustus 2019

behorend bij EJ nr. AUA201901192

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat de advocaat mr. J.A.R. Bryson,

om ondercuratelestelling van haar vader:

[verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDER,

in persoon.

Belanghebbenden:

[echtgenote], de echtgenote,

[dochter], de dochter.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 11 april 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 18 juni 2019, waarbij aanwezig waren partijen en de belanghebbenden in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot zijn curat. Daartoe wordt aangevoerd dat verweerder wegens een geestelijke stoornis niet in staat wordt geacht zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van de verzoekster, de andere familieleden, de internist-geriater [internistgeriater], MD, en de ondervraging van verweerder is gebleken dat hijlijdt aan beginnende dementie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Verweerder heeft zich ter zitting hevig verzet tegen de ondercuratelestelling. Daartoe stelt verweerder dat hij nog zelf zijn belangen kan behartigen. Tevens is ter zitting gebleken dat verweerder nog een zoon heeft, de heer [zoon], die volgens verzoekster tegen het verzoek zou zijn.

3.3

Het gerecht overweegt als volgt. De zoon wordt conform artikel 798 lid 2 Rv als belanghebbende aangemerkt, maar is niet als belanghebbende in het verzoekschrift vermeld, waardoor hij niet is opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Voordat er een eindbeslissing kan worden genomen, zal de zoon van verweerder in de gelegenheid worden gesteld zijn standpunt kenbaar te maken aan het gerecht. Het gerecht zal hem dan ook conform artikel 429f lid 1 Rv doen oproepen. Verzoekster dient hiervoor een uittreksel uit het Bevolkingsregister van Aruba te overleggen van de zoon, zodat hij opgeroepen kan worden om zijn standpunt kenbaar te maken. De zaak wordt naar een hieronder te vermelden rolzitting verwezen voor akte uitlating aan de zijde van verzoekster.

3.3

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 3 september 2019 om 8.30 uur voor akte overlegging stukken door verzoekster,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 20 augustus 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.