Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:503

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-05-2019
Datum publicatie
15-08-2019
Zaaknummer
AUA201900850
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging curator tot verkoop registergoed curandus

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 mei 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201900850.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam curator 1]en [naam curator 2],

beiden wonende in Aruba,

VERZOEKSTERS, de curatoren,

gemachtigden: de advocaten mr. J.C.F. Kip en mr. L.D. Gomez,

Belanghebbende:

[naam curandus], hierna: de curandus,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 15 maart 2019.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 26 februari 2019 (behorend bij EJ nr. AUA201803153) is de curatele uitgesproken en zijn verzoeksters tot curatoren benoemd.

2.2

De curandus is eigenaar van een stuk grond, verdeeld in percelen, gelegen in [naam plaats], Aruba, plaatselijk bekend als [naam residences].

2.3

Bij koopaktes van 6 oktober 2017 en 28 augustus 2018 zijn een tweetal percelen verkocht aan mevrouw [naam verkoopster] (lot #..) tegen een verkoopprijs van Afl. 104.800,- respectievelijk Countrywide Development NV (lot #2) tegen een verkoopprijs van Afl. 120.400,-.

2.4

De percelen (hierna: de registergoederen) zijn nog niet geleverd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek strekt ertoe dat aan de curator machtiging wordt verleend op grond van artikel 1:386, eerste lid, juncto 1:345, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) om namens de curandus over te gaan tot levering van voornoemde registergoederen, tegen de overeengekomen verkoopprijs.

Ter onderbouwing van het verzoek is aangevoerd dat de levering van de reeds verkochte registergoederen zonder de machtiging niet kan plaatsvinden en dat dit complicaties, schade en juridische procedures met zich dreigt te brengen, hetgeen niet strookt met de belangen van de curandus.

3.2

Het in artikel 1:386 eerste lid juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de curandus te beschermen. Beoordeeld dient te worden of de voorgenomen levering in het belang van de curandus is.

Uit de overgelegde stukken is niet gebleken dat de levering van de registergoederen niet in het belang van de curandus zou zijn. Het gerecht ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de belangen van de curandus zich tegen verlening van de verzochte machtiging verzetten.

Gelet op artikel 1:386 lid 1 BWA in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BWA zal worden bepaald dat de curatoren binnen een jaar na verkoop van de registergoederen bij het gerecht rekening en verantwoording aflegt van hun bewind over de goederen van de curandus.

4 BESLISSING

Het gerecht:

machtigt de curatoren, [naam curator 1] en [naam curator 2], om voor en namens de curandus [naam curandus], geboren op [geboorte datum] 1939 in CuraƧao, over te gaan tot de levering, van de aan de curandus in eigendom toebehorende percelen nummers 14 en 2 in [naam perceel], gelegen te [naam plaats] in Aruba, het een en ander overeenkomstig de bij deze beschikking aangehechte koopaktes van 6 oktober 2017 en van 28 augustus 2018,

bepaalt dat de curatoren binnen een jaar na verkoop van bedoeld registergoed bij het gerecht rekening en verantwoording afleggen van hun bewind daarover,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 28 mei 2019 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.