Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:489

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-05-2019
Datum publicatie
15-08-2019
Zaaknummer
AUA201900633
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging aangaan koopovereenkomst voor minderjarige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2019/274
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 mei 2019

behorend bij EJ. nr. AUA201900633

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[VERZOEKER],

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de vader,

in persoon.

Belanghebbende:

[NAAM MINDERJARIGE], geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba,

de minderjarige,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 27 februari 2019.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van 16 oktober 2012 van dit gerecht is de adoptie van de minderjarige door de moeder, [naam moeder] en de vader uitgesproken.

2.2

De moeder is op 7 juni 2017 in Aruba overleden. De vader oefent sindsdien het gezag over de minderjarige alleen uit.

2.3

De minderjarige is samen met anderen gerechtigd in de nalatenschap van zijn grootvader aan moederszijde, de heer [grootvader van belanghebbende], overleden in Aruba op 8 januari 2011. Tot de nalatenschap behoort onder meer (hierna te noemen: het registergoed):

- een perceel eigendomsgrond, gelegen te [plaats], Aruba, [kadastraal nummer],

- een perceel eigendomsgrond, gelegen te [plaats], Aruba, [kadastraal nummer],

- een perceel eigendomsgrond, gelegen te [plaats], Aruba, [kadastraal nummer],

met het zich daarop bevindende woonhuis, plaatselijk bekend als [adres].

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek strekt ertoe de vader machtiging te verlenen om namens de minderjarige over te gaan tot verkoop en levering van het registergoed voor de koopprijs van Afl. 294.785,-.

3.2

Ingevolge art. 1:253k BW jĀ° art.1:345 lid 1 sub a BW behoeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige een machtiging van het gerecht om een koopovereenkomst aan te gaan. Ingevolge artikel 1:356 BW wordt een dergelijke rechterlijke machtiging ā€“ al dan niet met daaraan verbonden zodanige voorwaarden als de rechter dienstig oordeelt ā€“ slechts gegeven, indien dit de rechter in het belang van de minderjarige noodzakelijk, nuttig of wenselijk blijkt te zijn.

3.3

Het gerecht is van oordeel dat het in dit geval in het belang van de minderjarige wenselijk is dat zijn vader wordt gemachtigd om voor zijn rekening de koopovereenkomst ten aanzien van het registergoed aan te gaan. Tevens acht het gerecht het in het belang van de minderjarige wenselijk en noodzakelijk dat het aandeel van de minderjarige op een tot de 18e verjaardag geblokkeerde rentedragende rekening wordt gestort op naam van de minderjarige.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de vader [verzoeker] machtiging om voor rekening van de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba, over te gaan tot de verkoop en levering van registergoed voor de koopsom van Afl. 294.785,-,

ā— onder de voorwaarde dat het aandeel van de minderjarige in de opbrengst van de verkoop, wordt overgemaakt op een rentedragende bankrekening op naam van de minderjarige, welke bankrekening tot zijn 18e levensjaar zal zijn geblokkeerd.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag, 28 mei 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.