Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:46

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
30-01-2019
Zaaknummer
AUA201802395
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, Voogdij grootmoeder, moeder in het buitenland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 januari 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201802395

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Verzoekster] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de grootmoeder,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2001 in Aruba,

[minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2003 in Aruba,

hierna te noemen: de minderjarigen,

[moeder], de moeder, wonende in Jamaica.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 2 augustus 2018,

  • -

    het verhoor van de minderjarigen op 19 november 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 20 november 2018, waaruit blijkt dat aanwezig was verzoekster in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de op 5 september 2017 op aangeven van de grootmoeder opgemaakte geboorteaktes van de minderjarigen, blijkt dat ten aanzien van hen alleen het moederschap vaststaat.

2.2

De moeder is nimmer in het bevolkingsregister ingeschreven en woont in Jamaica.

2.3

De minderjarigen zijn hier geboren en wonen vanaf hun geboorte bij de grootmoeder in Aruba. Zij staan niet ingeschreven in het Bevolkingsregister.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het belasten van de grootmoeder met over de minderjarigen. Ter onderbouwing van het verzoek heeft verzoekster aangevoerd dat de moeder vanaf het jaar 2010 in Jamaica woont en nooit een moederrelatie met de minderjarigen heeft gehad. De minderjarigen zien in de grootmoeder een moederfiguur en verzoekster heeft vanaf hun geboorte voor hen gezorgd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:253r van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge die bepaling – voor zover hier van belang – benoemt de rechter een voogd over een minderjarige, indien de met het gezag belaste ouder, al dan niet tijdelijk, in de onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen. Het tweede lid bepaalt dat het gezag dat aan die ouder toekomt, is geschorst gedurende de tijd waarin die omstandigheid, in dit geval de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid het gezag uit te oefenen, zich voordoet.

4.2

In dit geval staat vast dat de moeder van de minderjarigen, tevens dochter van de verzoekster, reeds in 2010 metterwoon naar Jamaica is vertrokken met achterlating van de minderjarigen bij haar moeder. Uit de door verzoekster overgelegde verklaring van de moeder van 5 juni 2018 volgt, dat de moeder niet voornemens is naar Aruba terug te keren en dat zij ermee instemt dat haar moeder alle rechten ten aanzien van de minderjarigen kan uitoefenen (“I give all rights to [grootmoeder] tob e able to sign off on all legal documents with relation to my children (…)”). Vast staat ook dat de minderjarigen hun hele leven hier hebben gewoond, door de grootmoeder worden opgevoed en verzorgd, en naar school gaan.

4.3

Naar het oordeel van het gerecht is hier sprake van een omstandigheid dat de moeder in de onmogelijkheid verkeert om het gezag over de minderjarigen uit te oefenen. Het gezag van de moeder is dan ook geschorst en in de voogdij over de minderjarigen moet worden voorzien.

4.4

De grootmoeder heeft zich bereid verklaard de voogdij over de minderjarigen op zich te nemen. De moeder heeft geen bezwaren tegen toewijzing van het verzoek. Ook de minderjarigen hebben tegen de benoeming van hun grootmoeder als hun voogd, geen bezwaren geuit. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het verzoek worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

benoemt [grootmoeder] tot voogdes over [minderjarige 1] geboren in Aruba op [geboortedatum] 2001 en [minderjarige 2] geboren in Aruba op [geboortedatum] 2003.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 22 januari 2018 in aanwezigheid van de griffier.