Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:442

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-07-2019
Datum publicatie
22-07-2019
Zaaknummer
AUA201900407
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-arbeid-bewijsopdracht dringende reden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 9 juli 2019

Behorend bij AUA201900407

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Naam verzoekster],

te Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: [naam verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de stichting

FUNDACION AUTISMO ARUBA.,

te Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: FAA,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 29 februari 2019;

- het verweerschrift, overgelegd op de zitting van 2 april 209;

- producties zijdens FAA, ingediend op 16 mei 2019;

- de mondelinge behandeling van 21 mei 2019.

1.2

Aan partijen is medegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

Naam verzoekster] is op 1 september 2007 als office manager in loondienst getreden van FAA tegen een brutoloon van Afl. 2.574,85 per maand. Daarnaast ontving [naam verzoekster] het bedrag van Afl. 206,-- voor haar schoonmaakwerkzaamheden van het kantoor.

2.2

Bij schrijven van 27 juli 2018 is [naam verzoekster] op staande voet ontslagen. De schriftelijke kennisgeving van het ontslag luidt, voor zover van belang, als volgt.

“Despues di a analisa cuentanan anual di Fundacion Autismo Aruba (F.A.A.); directiva a constata irregularidad den esakinan. Pa e motibo aki a laga haci un investigacion di cual a duna como resultado cu fraude a ser cometi pa bo persona; ya cu bo a actua riba bo mes, sin ningun autorisacion di un/of mas miembro di directiva.

Bou ningun circumstancia Fundacion Autismo Aruba, cu ta totalmente dependiente di donacion tabatin un acuerdo cu bo persona pa bo ricibi un bonus di 13de maand. E hecho cu bo persona a manda un email pa [X], fecha 18 di januari 2018, pa cobra 13de maand, sin yega di pidi pa tal compensacion y sigur sin ningun aprobacion di directiva, ta un acto fraudulento y ta enpugna di bon conducta.

Alavez directiva a nota cu bo a cobra 13de maand tambe na añanan 2013, 2014 y 2015 sin ningun aprobacion di derictiva. E actonan aki tin como consequencia un kiebro di confienza di directiva tin den bo persona. Pa e motibonan aki directiva di F.A.A. ta termina e relacion laboral cu bo persona di immediato.

Ademas, Fundacion Autismo Aruba a sufri un daño grandi na momento cu bo persona mester a bay AO ( pa 2 luna) pa motibo di operacion, pero nucna a raporta na SVB.

Apesar di a urgi bo persona varios biaha pa regla e asunto cu SVB, te ainda no a yega na ningun areglo.

Consequentemente F.A.A. a perde di haya e compensacion pa salario (paga sin cu tabatin labor a cambio) pa cual e ta paga prima di acuerdo cu e Ordenanza si Aseguro pa Malesa. E falta di acudi na SVB ta un falta di responsabilidad di bo parti, cu consequencia financiero grandi pa Fundacion Autismo Aruba.

Pa directive di F.A.A., e ta hopi dificil pa continua cu un persona cu tabata goza di tur confianza di directive, pero cu apesar di e bon relacion, a dicidi pa tuma decisionnan unilateral cu a destrui e confianza aki.

Directiva di Fundacion Autismo Aruba a tuma e decision pa no entrega keho di e fraude akin a autoridadnan competente. Pero esaki bou condition cu bo persona acepta bo retiro manera ta describi den e Acuerdo di Terminacion.”

2.3

Op 30 juli 2019 heeft [naam verzoekster] de nietigheid van het ontslag ingeroepen en heeft zij zich bereid verklaard haar werkzaamheden te blijven verrichten.

3 DE VORDERING

3.1

Het verzoek strekt ertoe om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

- te verklaren dat het door FAA aan [naam verzoekster] op 27 juli 2018 verleende ontslag op staande voet nietig is;

- FAA te veroordelen om aan [naam verzoekster] haar loon door te betalen vanaf 27 juli 2018 totdat de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze zal zijn beëindigd, vermeerderd met de vertragingsrente;

- FAA te veroordelen om [naam verzoekster] binnen 7 dagen na betekening van de uitspraak wederom te werk te stellen in haar reguliere functie van office mager, op straffe van een dwangsom van Afl. 150,-- per dag of gedeelte daarvan dat FAA daarmee in gebreke is;

- FAA te veroordelen in de proceskosten.

3.2

Aan dit verzoek heeft [naam verzoekster] ten grondslag gelegd dat zij op staande voet is ontslagen, terwijl er geen sprake was van een daartoe vereiste dringende reden.

3.3

FAA voert verweer en concludeert tot afwijzing van het verzoek, met veroordeling van [naam verzoekster] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1 [

Naam verzoekster] heeft gesteld dat het verleende ontslag op staande voet om een aantal redenen nietig is. [Naam verzoekster] heeft in de eerste plaats aangevoerd dat FAA heeft nagelaten om in de ontslagbrief aan te geven wanneer het incident met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van [naam verzoekster] (hierna: het incident) exact heeft plaatsgevonden en dat FAA hoe dan ook niet heeft voldaan aan het vereiste van onverwijldheid, nu zij reeds enige tijd geleden, namelijk in januari 2017, arbeidsongeschikt was. Voorts heeft [naam verzoekster] gesteld dat de opgevoerde redenen niet als twee afzonderlijke redenen dienen te worden beschouwd, zodat beide redenen moet komen vast te staan, wil er sprake zijn van een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

4.2

FAA betwist dat zij het incident betreffende de arbeidsongeschiktheid van [naam verzoekster] (hierna: het incident) als dringende reden heeft aangevoerd. Volgens FAA heeft zij het incident slechts ter informatie in de brief opgenomen.

4.3

Anders dan [naam verzoekster] is het gerecht van oordeel dat uit de ontslagbrief niet kan worden afgeleid dat FAA het incident als een dringende reden heeft aangemerkt voor ontslag op staande voet. FAA heeft immers in de ontslagbrief voldoende duidelijk gemaakt dat de arbeidsrelatie per direct is beëindigd, aangezien er een vertrouwensbreuk is ontstaan vanwege de omstandigheid dat [naam verzoekster] over de jaren 2013, 2014 en 2015 zonder toestemming van het bestuur een dertiende maand aan zichzelf heeft toegekend. Nu overigens evenmin gesteld noch gebleken is dat [naam verzoekster] al eerder op het betreffende incident is aangesproken, staat in voldoende mate vast dat de ontslagreden slechts het voorval omtrent de dertiende maand betreft.

4.4

In verband met die ontslagreden heeft FAA ter zitting nader toegelicht dat het bestuur wegens de vaste lasten en kosten van de stichting een hoeveelheid blanco cheques en blanco overschrijvingsformulieren heeft ondertekend en deze in het beheer van [naam verzoekster] heeft gesteld om eventuele betalingen te verrichten. Volgens FAA heeft [naam verzoekster] eigenhandig, zonder toestemming en medeweten van het bestuur, een reeds door het bestuur ondertekend overschrijvingsformulier op een zodanige wijze ingevuld dat aan haar jaarlijks vanaf het jaar 2014 een bonus in de vorm van een dertiende maand werd uitgekeerd.

4.5 [

naam verzoekster] heeft de door FAA geschetste gang van zaken gemotiveerd weersproken. Zo heeft [naam verzoekster] ontkend dat zij eigenmachtig besloten heeft om zichzelf jaarlijks een bonus toe te kennen. Volgens [naam verzoekster] is met het vorige bestuur al in het jaar 2013 mondeling afgesproken dat zij voortaan een bonus krijgt. [Naam verzoekster] heeft verder gesteld dat het bestuur zelf steeds de opdracht aan de bank heeft gegeven om de betalingen uit te voeren.

4.6

Nu de stelplicht en bewijslast dat sprake is van een dringende reden op FAA rusten, zal FAA, overeenkomstig haar aanbod, worden toegelaten om middels getuigen te bewijzen dat [naam verzoekster] zichzelf jaarlijks een bonus heeft toegekend door eigenhandig, zonder toestemming en medeweten van het bestuur, een door het bestuur ondertekend blanco overschrijvingsformulier in te vullen.

Het gerecht zal daartoe een getuigenverhoor gelasten op het hieronder in het dictum van deze beschikking bepaalde tijdstip.

4.7

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4.8

In verband met het te bepalen getuigenverhoor overweegt het gerecht het volgende.

Voor het getuigenverhoor kunnen maximaal drie getuigen worden opgeroepen. Indien FAA meer getuigen in enquête wil laten horen, zal daarvoor na afloop van de zitting een nieuwe datum worden bepaald. Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het horen van een getuige gemiddeld een uur duurt indien er niet hoeft te worden getolkt.

De namen en woonplaatsen van de getuige en de tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, moeten - in afwijking van het bepaalde in artikel 10 jo. 9 Procesreglement - tenminste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van het gerecht te worden opgegeven.

Het gerecht wijst partijen erop dat de getuige in beginsel in de Nederlandse taal wordt gehoord. Zij moeten zelf zorg dragen voor een tolk die de taal van de te horen getuige en de Nederlandse taal voldoende machtig is. De partij die zelf een tolk meeneemt moet er rekening mee houden dat de rechter een tolk die niet beroepshalve tolkt in beginsel niet accepteert.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt FAA in de gelegenheid te bewijzen feiten en omstandigheden, waaruit blijkt dat [naam verzoekster] zichzelf over de jaren 2013, 2014 en 2015 een bonus heeft toegekend door eigenhandig, zonder toestemming en medeweten van het bestuur, een door het bestuur ondertekend blanco overschrijvingsformulier in te vullen;

bepaalt dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden ten overstaan van mr. J.J. Verhoeven op de terechtzitting van maandag 9 september 2019 om 14:15 uur in het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat nr. 51 te Oranjestad,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op 9 juli 2019 in aanwezigheid van de griffier.