Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:406

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-07-2019
Datum publicatie
08-07-2019
Zaaknummer
AUA201901271
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondertoezichtstelling toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 2 juli 2019

behorend bij EJ nr. AUA201901271

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarige:

[naam kind], geboren op [geboortedatum] 2004 in Aruba.

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[naam vader], de vader,

[naam voogdes], de voorgestelde gezins.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 16 april 2019,

  • -

    het minderjarigenverhoor van 3 juni 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling van 4 juni 2019, waar zijn verschenen de moeder en de vader in persoon, de raadsonderzoeker van de Voogdijraad, mevrouw [medewerker 1] en de gezinsvoogdes.

De

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de vader en de moeder is [naam kind] op [geboortedatum] 2004 in Aruba geboren. De ouders oefenen het gezag gezamenlijk uit.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 3 april 2018 (behorend bij EJ nr. AUA201703194) is de minderjarige onder toezicht gesteld voor de duur van één jaar.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de periode van één jaar. Tevens wordt dagbehandeling van de minderjarige in het Orthopedagogisch Centrum verzocht met benoeming van mevrouw [naam voogdes] als gezinsvoogdes.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Uit het rapport van de Fundacion Guia Mi kan worden vastgesteld dat de ouders een slechte communicatie met elkaar hebben en twee tegenovergestelde opvoedingsstijlen hebben. De minderjarige heeft behoefte aan duidelijke grenzen en een vaste structuur. Er is geen sprake van continuïteit en structuur voor de minderjarige. Hierdoor wordt de emotionele ontwikkeling van de minderjarige bedreigd. Ouders zijn nu van elkaar gescheiden en hebben opvoedingsondersteuning nodig.

4.3

De dagbehandeling in het Orthopedagogisch Centrum is geen uithuisplaatsing zoals bedoeld in artikel 1:263 BW, en behoeft geen machtiging als bedoeld in artikel 1:260, lid 3 BW, zodat het verzoek in zoverre zal worden afgewezen. Op grond van artikel 1:260 BW dienen bij de verzorging en opvoeding van een onder toezicht gesteld kind de ouders zich te gedragen naar de aanwijzingen van de gezinsvoogd, ook als dat inhoudt dat het onder toezicht gestelde kind de dagbehandeling bij het Orthopedagogisch Centrum moet volgen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam kind], geboren op [geboortedatum] 2004 in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

benoemt [naam voogdes] tot gezinsvoogdes,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op 2 juli 2019 door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.