Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:403

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-07-2019
Datum publicatie
08-07-2019
Zaaknummer
AUA201901108
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5249
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 2 juli 2019

behorend bij EJ nr. AUA201901108

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [verzoekster 1],

wonende in Nederland,

2. [verzoekster 2],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS, hierna ook aan te duiden als: de dochters, en [verzoekster 1] en [verzoekster 2]

gemachtigde: de advocaat mr. H.U. Thielman,

om ondercuratelestelling van hun moeder:

[verweerster],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERSTER,

in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 5 april 2019,

  • -

    de behandeling ter zitting van 11 juni 2019, waar is verschenen [verzoekster 2] in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde.

  • -

    het verhoor op 13 juni 2019 van verweerster bij haar thuis.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerster onder curatele wordt gesteld met benoeming van [verzoekster 1], tot haar curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat verweerster dement en bedlegerig is, waardoor zij niet in staat is om haar belangen op een behoorlijke wijze te behartigen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3.2

Uit de verklaringen van de dochters, de psychiater, dr. H.A.E. van Gaalen, en de ondervraging van verweerster is gebleken dat zij lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Benoeming van [verzoekster 1] tot curatrice strookt het meest met de belangen van verweerster. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2020.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerster], geboren op [geboortedatum] 1940 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [verzoekster 1], geboren op [geboortedatum] 1972 in Aruba en wonende in Nederland,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 2 juli 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.