Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:334

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-05-2019
Datum publicatie
12-06-2019
Zaaknummer
AUA201802457
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 mei 2019

Behorend bij A.R. no. AUA201802457

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de tegen [eiseres] verleende akte van niet dienen van repliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eiseres] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. [gedaagde] beveelt de bouwkeet gelegen in Aruba te [adres] te verlaten en te ontruimen met alle zich daarin van zijnentwege bevindende personen en goederen, en die bouwkeet onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van [eiseres];

b. bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van [eiseres] een dwangsom verbeurt van

Afl. 500,-- voor iedere dag of deel daarvan dat hij voormeld bevel niet opvolgt;

c. [eiseres] machtigt om bij gebreke van ontruiming die zelf door de deurwaarden te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm;

d. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

e. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde] voert verweer en concludeert dat [eiseres] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [eiseres] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van [gedaagde] wordt daarom verworpen.

3.2 [

eiseres] heeft de bij antwoord opgeworpen met een productie onderbouwde stelling van [gedaagde], dat [eiseres] bij het verlaten daarvan schriftelijk heeft verklaard dat [gedaagde] dezelfde rechten heeft als [eiseres] met betrekking tot het in Aruba te [adres] gelegen perceel (waarop dus de bouwkeet staat waarvan de ontruiming wordt gevorderd), niet betwist. Verder heeft [gedaagde] onbestreden gesteld dat [eiseres] hem schriftelijk heeft gevolmachtigd om onder zijn eigen naam utiliteiten aan te laten sluiten op voormeld perceel.

3.3

In het licht van vorenstaande feitelijkheden mist de stelling van [eiseres], dat [gedaagde] bedoeld perceel en/of bedoelde bouwkeet zonder recht of titel bewoont, voldoende grondslag of nadere onderbouwing.

3.4

De slotsom luidt dat de vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen.

3.5 [

eiseres] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [gedaagde]. Die kosten worden begroot op nihil, omdat [gedaagde] in deze procedure niet werd bijgestaan door een daartoe door het Hof toegelaten professionele rechtsbijstandverlener.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door [eiseres] verzochte;

-veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [gedaagde], tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.