Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:330

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-05-2019
Datum publicatie
11-06-2019
Zaaknummer
AUA201901306
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

ontruiming; verstek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 22 mei 2019

Behorend bij K.G. AUA201901306

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[eiseres],

kosteloos procederend conform beschikking van 26 april 2019,

te Aruba,

hierna ook te noemen: eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. S.M. Paesch,

tegen:

[gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 18 april 2019;

- de behandeling ter zitting op 9 mei 2019, waarbij zijn verschenen eiseres bij haar gemachtigde voornoemd. Gedaagde is, hoewel deugdelijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Bij de oproeping zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat verstek is verleend.

1.2

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres is de moeder van gedaagde.

2.2

Eiseres is eigenaresse van een woning met appartement gelegen te Hospitaalstraat nr. 14 (hierna: de woning). Eiseres heeft het appartement achter de woning (hierna: het gehuurde) aan gedaagde verhuurd tegen een huurprijs van Afl. 1.000,- per maand.

2.3

Gedaagde heeft sinds de maand april 2018 geen huurpenningen meer betaald.

2.4

De gemachtigde van eiseres heeft namens eiseres bij brief van 16 juli 2018 respectievelijk 13 februari 2019 gedaagde gesommeerd om de woning te verlaten. Gedaagde heeft aan deze sommaties geen gehoor gegeven.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert dat het gerecht - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. a) gedaagde beveelt om het gehuurde binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen, met medeneming van alle goederen en personen die zich aldaar van harer wege bevinden en onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking van eiseres te stellen,

b) gedaagde veroordeelt in de proceskosten,

c) een zodanige andere beslissing neemt die het gerecht in goede justitie vermeent te behoren.

3.2

Eiseres heeft ter zitting haar grondslag aangevuld en gesteld dat gedaagde wanprestatie pleegt, hetgeen grond is voor ontbinding van de huurovereenkomst.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van de vordering is niet betwist en volgt voor het overige uit de stellingen.

4.2

De vordering is niet weersproken en komt het gerecht ongegrond noch onrechtmatig voor. Daarbij overweegt het gerecht nog dat in een bodemprocedure het oordeel valt te verwachten dat de gestelde en niet weersproken wanprestatie de ontbinding van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst rechtvaardigt, en dat op die grond de ontruimingsvordering van gedaagde zal worden toegewezen. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt de ontruimingstermijn bepaald op 14 dagen. Gesteld noch gebleken is dat het voor gedaagde onmogelijk is om het gehuurde binnen die termijn te ontruimen.

4.3

Gedaagde dient als de in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten die zijn gevallen aan de zijde van eiseres te dragen.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

verleent eiseres toestemming om kosteloos te procederen;

5.2

beveelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het appartement gelegen te Hospitaalstraat nr. 14 in Aruba te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiseres niet zijn, en het appartement met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiseres te stellen,

5.3

veroordeelt de gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres begroot op Afl. 450,- aan griffierechten (te betalen aan de griffie), Afl. 206,38 aan oproepingskosten en Afl. 1.000,- aan salaris gemachtigde;

5.4

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 22 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.