Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:329

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-05-2019
Datum publicatie
11-06-2019
Zaaknummer
AUA201804045
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontruiming en ontbinding huurovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 22 mei 2019

Behorend bij A.R. AUA201804045

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 27 februari 2019;

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen op 24 april 2019.

1.2

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

2.1

FCCA vordert, samengevat, ontbinding van de tussen partijen bestaande huurovereenkomst betreffende het perceel [adres] in Aruba, ontruiming van het gehuurde en betaling van de huurachterstand en nog verschuldigde termijnen tot het moment van ontruiming, vermeerderd met (buitengerechtelijke) kosten en rente. Aan de vorderingen legt FCCA ten grondslag dat [gedaagde] toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen.

2.2 [

gedaagde] heeft het bestaan van de huurachterstand erkend. Zij wil graag in de woning blijven wonen.

2.3

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt dat [gedaagde] de bestaande huurachterstand kan inlopen naast de lopende huur, waarbij [gedaagde] heeft toegezegd dat zij in de maand april 2019 in totaal Afl. 2.000,- kan aflossen. FCCA is bereid de ontruiming te laten vervallen, indien [gedaagde] zich aan de betalingsregeling houdt. Dit leidt ertoe dat het Gerecht als volgt zal beslissen.

2.4

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] om aan FCCA te betalen wegens achterstallige huurpenningen tot en met november 2018 de somma van Afl. 6.098,- vermeerderd met Afl. 368,- per maand voor iedere maand dat [gedaagde] nog het gehuurde bewoont;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan FCCA van de somma van Afl. 750,- wegens buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 192,14 aan explootkosten en Afl. 2.500,- aan salaris van de gemachtigde;

staat [gedaagde] toe het aldus verschuldigde in termijnen aan FCCA te voldoen, in die zin dat een bedrag van Afl. 2.000,- is voldaan vóór 1 mei 2019 en voorts dat het restant van het verschuldigde wordt ingelopen met een bedrag van 750,- per maand, inclusief de lopende huur van Afl. 368,- per maand, met ingang van 1 juni 2019;

en, voor het geval [gedaagde] deze betalingsregeling niet nakomt:

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst ten aanzien van het perceel [adres] te Aruba;

veroordeelt [gedaagde] het gehuurde te ontruimen binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis, met al het hare en de haren;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 22 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.