Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:297

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-05-2019
Datum publicatie
06-06-2019
Zaaknummer
AUA201800398
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2019/5225
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 21 mei 2019

behorend bij EJ nr. AUA201800398

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak tussen:

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen

[verweerder],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen: de man,

niet verschenen.

Belanghebbende:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2017,

de minderjarige, vertegenwoordigd door de bijzondere curator, de Voogdijraad,

[naam biologische vader], de biologische vader.

1 HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 2 oktober 2018, waarbij de moeder in de gelegenheid is gesteld nadere stukken in te dienen.

De verdere procedure blijkt uit:

- de akte overlegging stukken zijdens de moeder van 6 november 2018,

- de mondelinge behandeling ter zitting van 22 januari 2019, in aanwezigheid van moeder in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd, de bijzondere curator, vertegenwoordigd door mevrouw [naam raadsonderzoeker].

- de akte overlegging stukken zijdens de moeder ingediend op 12 februari 2019,

- de akte uitlating zijdens de bijzondere curator ingediend op 12 februari 2019,

- het aanvullende advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand,

- de akte aanvulling petitum, ingediend op 13 maart 2019.

Hierna is de uitspraak nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Aan de orde is het verzoek van de moeder om de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man, gegrond te verklaren. In haar akte aanvulling petitum heeft zij verder verzocht vast te stellen dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de minderjarige en de biologische vader, zodat de biologische vader de minderjarige zal kunnen erkennen.

2.2

Op grond van artikel 1:200, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek va Aruba, kan het door het huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend, op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is.

2.3

Uit de door de moeder overgelegde stukken, met name het rapport van het I.L. Laboratorio Familiar N.V. van 24 augustus 2017 en de verklaring van het I.L. Laboratorio Familiar N.V. van 30 januari 2019, is naar het oordeel van het gerecht genoegzaam gebleken dat de man niet de verwekker van de minderjarige is, nu het voor 99,99999998% zeker is dat de heer [naam biologische vader] de biologische vader van de minderjarige is. Aan de wettelijke eis voor gegrondverklaring van de ontkenning is dus voldaan.

2.4

Wat betreft het verzoek om vast te stellen dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de minderjarige en de biologische vader teneinde hem in de gelegenheid te stellen de minderjarige te erkennen, overweegt het gerecht het volgende.

Ingevolge artikel 1:204, eerste lid onder sub e BW, is de erkenning nietig indien het is gedaan na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte van het kind, tenzij aannemelijk is dat de man (de erkenner) de biologische vader van het kind is, of dat tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan.

Nu in dit geval is gebleken dat de heer [naam biologische vader] met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologische vader van de minderjarige is, hoeft voor een eventuele erkenning door hem van de minderjarige, niet vastgesteld te worden dat tussen hem en de minderjarige (ook) een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan. Dit onderdeel van het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

2.5

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

3. DE BESLISSING

Het gerecht:

- verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [verweerder], geboren op [geboortedatum] 1990 te San Cristobal, Venezuela, van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2017 in Aruba uit de moeder [verzoekster],

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door , rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 21 mei 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.