Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:277

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
14-05-2019
Datum publicatie
20-05-2019
Zaaknummer
AUA201900061
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, ontzetting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 14 mei 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201900061

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

[Naam belanghebbende I], de moeder,

[Naam belanghebbende II], de minderjarige,

Fundacion Guia Mi

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 10 januari 2019;

  • -

    het minderjarigenverhoor van 1 april 2019;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 2 april 2019, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon en namens de Voogdijraad mevrouw [naam voogdijraad medewerkster]. Namens de Fundacion Guia Mi waren aanwezig [namen van medewerksters].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit de moeder is op [geboortedatum] 2004 in Aruba geboren [belanghebbende II] (hierna: de minderjarige). De minderjarige is niet erkend. De moeder oefent van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarige alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ontzetting van de moeder uit het ouderlijk gezag over de minderjarige met benoeming van Fundacion Guia Mi tot voogdes met plaatsing van de minderjarige in het Orthopedagogisch Centrum.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor zover hier van belang bepaalt artikel 1:269 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) dat de rechter, indien hij het in het belang van het kind noodzakelijk oordeelt, een ouder van het ouderlijk gezag kan ontzetten, om reden van misbruik van gezag of grove verwaarlozing van de verzorging of opvoeding van een of meer kinderen.

4.2

Uit het rapport van de Voogdijraad van 18 december 2018 en het ter zitting besprokene blijkt dat de minderjarige ernstig wordt verwaarloosd. De minderjarige wordt door moeder emotioneel mishandeld. De minderjarige wordt door de moeder regelmatig bedreigd met de dood. Tevens is er sprake van hoog schoolverzuim. Er is bij zowel de moeder als de huidige partner van moeder sprake van drugsgebruik. Tevens is de minderjarige getuige geweest van huiselijk geweld. In het rapport staat verder dat de moeder geen inzicht heeft in de ernst van de situatie en de opgelopen schade bij de minderjarige. Volgens de Voogdijraad kan de moeder de minderjarige de nodige rust, veiligheid, structuur en bescherming niet bieden.

4.3

Het gerecht is gelet op het bovenstaande van oordeel dat er sprake is van grove verwaarlozing van de verzorging en opvoeding van de minderjarige en acht het in het belang van de minderjarige noodzakelijk dat de moeder uit het ouderlijk gezag over haar wordt ontzet.

4.4

In het gezag over de minderjarige dient dan te worden voorzien. De Fundacion Guia Mi is bereid de voogdij over de minderjarige te aanvaarden. Nu niet is gebleken van bezwaren hiertegen, zal het gerecht het verzoek van de Voogdijraad om Fundacion Guia Mi tot voogdes te benoemen, toewijzen.

4.5

Het verzoek ten aanzien van plaatsing in het Orthopedagogisch Centrum wordt bij gebrek aan wettelijke grondslag afgewezen. Het is aan de voogdes om te beslissen of het in het belang van de minderjarige is om te worden geplaatst in het Orthopedagogisch Centrum.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontzet de moeder [belanghebbende I] uit het ouderlijk gezag over [belanghebbende II], geboren op [geboortedatum] 2004 in Aruba,

draagt aan de Fundacion Guia Mi de voogdij op over de minderjarige voornoemd,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag, 14 mei 2019 door de rechter mr. J.J. Verhoeven in tegenwoordigheid van de griffier.