Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:23

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-01-2019
Datum publicatie
17-01-2019
Zaaknummer
AUA201802472
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, verzoek tot voornaamswijziging afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 januari 2019

Behorend bij EJ. nr. AUA201802472

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [naam moeder],

2. [naam vader],

wonendein Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. L.J. Pieters.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], de minderjarige,

De ambtenaar van de burgerlijke stand, gemachtigde: mr. A. Els.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 9 augustus 2018;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna: de ABS), ingediend op 30 oktober 2018;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 13 november 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde en de vader bij zijn gemachtigde voornoemd en namens de ABS mevrouw mr. A. Els.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit een affectieve relatie tussen verzoekers is op [geboortedatum] in Aruba geboren de thans nog minderjarige [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige). Verzoeker sub 2 heeft de minderjarige erkend.

2.2

Aan de minderjarige zijn bij haar geboorte de voornamen [voornamen] gegeven.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe de eerste voornaam van de minderjarige te wijzigen in de voornaam Mckenzie. Ter onderbouwing van hun verzoek hebben verzoekers aangevoerd dat het de wens van verzoekers is geweest dat de letter “K” in de eerste voornaam van de minderjarige wordt geschreven met een kleine letter “k” conform de juiste schrijfwijze in Aruba. Het is niet gangbaar dat een voornaam meerdere hoofdletters heeft midden in de naam.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek tot voornaamswijziging is gebaseerd op artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Dit artikel bepaalt dat op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger een wijziging van de voornaam kan worden gelast door de rechter in eerste aanleg. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. De betrokken persoon dient een zodanig belang bij de verzochte wijziging te hebben, dat dit belang dient te prevaleren boven het algemeen belang dat namen zoals vermeld in de registers van de burgerlijke stand zoveel mogelijk ongewijzigd blijven.

4.2

De ABS heeft zich tegen toewijzing van het verzoek verzet.

4.3

Vooropgesteld dient te worden dat niet gebleken is dat sprake is geweest van een misslag zijdens de ABS bij het opmaken van de geboorteakte van de minderjarige.

4.4

Het gerecht is voorts van oordeel dat verzoekers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de minderjarige, die pas twee jaar oud is, een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij de verzochte wijziging van de voornaam. De voornaam “McKenzie” kan op diverse manieren worden geschreven en is niet ongepast. In Aruba wonen diverse personen die een voornaam hebben met meerdere hoofdletters.

Het gerecht zal het verzoek, gelet op het vorenstaande, afwijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 15 januari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.