Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:182

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-03-2019
Datum publicatie
10-04-2019
Zaaknummer
AUA201802650
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, rekening en verantwoording afleggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 20 maart 2019

Behorend bij AR nr. AUA201802650

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

Iglesia Sendero de Vida Cristiana Misionera ,

gevestigd te Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: Iglesia Sendero,

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

de stichting

Misionera Fuente en el desierto,

gevestigd te Aruba,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: Misionera Fuente,

gemachtigde: de advocaat mr. P.G. Dowers-Alders.

1.DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 16 januari 2019 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- de comparitie van partijen van 6 februari 2019 waarbij partijen bij hun gemachtigden zijn verschenen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2.DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 Iglesia Sendero vordert bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad – Misionera Fuente te veroordelen en te bevelen;

- de documenten toebehorende aan Iglesia Sendero af te geven,

- rekening en verantwoording af te leggen van de boekhouding, sinds en gedurende zijn waarneming tot en met 16 maart 2018,

- de fondsen van Iglesia Sendero tegen een behoorlijk bewijs van kwijting aan Iglesia Sendero af te geven,

- de aan Iglesia Sendero toebehorende goederen, zoals beschreven in productie 5 aan Iglesia Sendero af te geven, kosten rechtens.

2.2 Misionera Fuente voert hiertegen verweer, primair inhoudende dat Iglesia Sendero de verkeerde partij heeft gedagvaard.

3 DE BEOORDELING

3.1

In deze zaak staat het volgende vast.

De heer [naam pastoor 2] is aangesteld door Iglesia Sendero als pastoor en tevens waarnemend voorzitter gedurende de afwezigheid van de pastoor de heer [naam pastoor 1]. Na de terugkomst van de heer [naam pastoor 1] is de heer [naam pastoor 2] bij schrijven van 16 februari 2018 per 16 maart 2018 afgetreden als pastoor en waarnemend voorzitter van Iglesia Sendero. Bij brieven van 18 mei 2018 en 6 juli 2018 heeft Iglesia Sendero de heer [naam pastoor 2] op persoonlijke titel verzocht om aan het hiervoor onder 2.1 gevorderde te voldoen.

3.2

Vastgesteld wordt dat Iglesia Sendero niet de heer [naam pastoor 2] maar Misionera Fuente als gedaagde partij heeft gedagvaard. Uit de eigen stellingen van Iglesia Sendero blijkt evenwel dat de door haar ingediende vorderingen zijn gebaseerd op een overeenkomst die is gesloten tussen Iglesia Sendero en de heer [naam pastoor 2] persoonlijk. Iglesia Sendero heeft nimmer een overeenkomst met Misionera Fuente gesloten. Dat de heer [naam pastoor 2] thans voorzitter is van Misionera Fuente maakt niet dat deze laatste stichting kan worden aangesproken op grond van een overeenkomst die is gesloten tussen Iglesia Sendero en de heer [naam pastoor 2] persoonlijk.

3.3

Met betrekking tot de vordering van Iglesia Sendero tot afgifte van de aan haar toebehorende goederen die zich in het pand bevonden, overweegt het Gerecht als volgt. Vastgesteld wordt dat Misionera Fuente en de eigenaar van het pand met ingang van 11 januari 2013 een huurovereenkomst zijn aangegaan, nadat de huurovereenkomst met Iglesia Sendero was geëindigd. Igelsia Sendero heeft nagelaten de persoonlijke eigendommen uit het pand te ontruimen. Voor zover Iglesia Sendero meent aanspraak te maken op deze achtergelaten goederen, dient zij hiervoor de eigenaar van het pand aan te spreken met wie zij een huurovereenkomst had gesloten, niet de nieuwe huurder, zijnde Misionera Fuente. Voor zover Iglesia Sendero deze vordering heeft gebaseerd op de stelling dat de heer [naam pastoor 2] ten tijde van het eindigen van de huurovereenkomst pastoor en waarnemend voorzitter van Iglesia Sendero was en hij op persoonlijke titel een schriftelijke toezegging heeft gedaan om de achtergelaten goederen aan Iglesia Sendero te retourneren, dient Iglesia Sendero de heer [naam pastoor 2] in rechte te betrekken, en niet Misionera Fuente.

3.4

De conclusie van het voorgaande is dat het verweer slaagt van Misionera Fuente dat de verkeerde partij is gedagvaard, zodat de vorderingen dienen te worden afgewezen.

3.5

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Iglesia Sendero in de proceskosten van Misionera Fuente worden veroordeeld.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende,

wijst de vordering af,

veroordeelt Iglesia Sendero in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Misionera Fuente, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.000,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordeling in deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 20 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.