Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:16

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-01-2019
Datum publicatie
16-01-2019
Zaaknummer
AUA201801046
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, bewindvoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 januari 2019

behorend bij EJ nr. AUA201801046.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoeker I] en [Verzoekster II],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederende in persoon,

om onderbewindstelling van hun zus:

[onder curatele gestelde], hierna te noemen: [ocg],

wonende in Aruba, te [Adres],

in persoon.

Belanghebbenden:

[Belanghebbende I], de zoon.

[Belanghebbende II], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 17 april 2018;

 • -

  het verzoekwijziging van verzoekers, ingediend op 9 augustus 2018,

 • -

  de griffiersaantekening van de behandeling van 6 november 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon;

 • -

  de griffiersaantekening van de voortzetting behandeling te [Adres I] van 20 november 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon, [ocg] in persoon en haar partner.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

2.1

Het verzoek strekt ertoe primair dat [ocg] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekers tot curatoren en subsidiair om de goederen die [ocg] als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren onder bewind te stellen, met benoeming van verzoekers cq de broer tot bewindvoerder. Daartoe wordt aangevoerd dat [ocg] als gevolg van haar lichamelijke toestand niet meer in staat is of bemoeilijkt wordt haar vermogensrechtelijke belangen en belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.

2.2

Verzoekers hebben hun verzoek om [ocg] onder curatele te stellen ter zitting in getrokken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Op grond van art. 1:432 lid 1 BW kunnen verzoekers onder bewindstelling van hun zus verzoeken. Uit verklaringen van de verzoekers en uit eigen waarneming is gebleken dat [ocg] als gevolg van haar lichamelijke toestand niet in staat is haar belangen van vermogensrechtelijke aard en belangen van niet vermogensrechtelijke aard behoorlijk waar te nemen. Deze benoeming strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [ocg]. [ocg] heeft ingestemd met het verzoek. . Het verzoek tot het instellen van een bewind is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Verzoekers hebben verzocht om beiden dan wel [verzoeker I] alleen te benoemen tot bewindvoerder. Het gerecht ziet aanleiding [verzoeker I] te benoemen. [ocg] gaat akkoord met dit verzoek. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De bewindvoerder dient ingevolge artikel 1:445 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan van de rechter in eerste aanleg, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2019.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind alle goederen die [ocg], geboren op [geboortedatum] 1963 in Aruba, als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren;

benoemt tot bewindvoerder [verzoeker I], geboren op [geboortedatum] 1967 in Aruba en wonende in Aruba te [Adres II];

bepaalt dat deze uitspraak vanwege verzoekers binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 8 januari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.