Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:136

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-02-2019
Datum publicatie
13-03-2019
Zaaknummer
AUA 201801206
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, ontbonden huwelijksgoederen¬gemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 27 februari 2019

Behorend bij A.R. AUA 201801206

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiseres],

wonende te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock,

tegen:

[naam gedaagde] ,

wonende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Coutinho.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord met productie;

- het tussenvonnis van 3 oktober 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- de comparitie van partijen van 31 oktober 2018 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier;

- de akte uitlating van de zijde van [eiseres];

- de antwoordakte van de zijde van [gedaagde].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eiseres] vordert - kort gezegd - verdeling van de gemeenschapsboedel van partijen, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde] voert verweer.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ter terechtzitting zijn partijen tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Aan [eiseres] wordt toebedeeld:

-de domeingrond en de daarop gebouwde woning, plaatselijk bekend als [adres woning] te Aruba;

-de op de woning rustende hypothecaire schuld aan de Pension Fund Tourism Sector Aruba;

-de inboedel;

-de auto van het merk [merk 1] 2004;

-de [merk 2] pick-up.

Aan [gedaagde] wordt toebedeeld:

-de [merk model 3] Van 2007.

[eiseres] betaalt aan [gedaagde] wegens overbedeling een bedrag van Afl. 63.000,-.

3.2

Het Gerecht neemt deze tussen partijen gemaakte afspraken over en zal aldus beslissen.

3.3

Het Gerecht ziet aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

-gelast de verdeling van de door echtscheiding ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen;

-deelt aan [gedaagde] toe de volgende zaak:

-de [merk model 3] Van 2007

-deelt aan [eiseres] toe de volgende zaken:

-een domeingrond groot 546 m2 gelegen te [naam domeingrond], Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba Derde Afdeling Sectie […] nummer [nummers], met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als [adres woning];

- de inboedel die zich in de hiervoor genoemde opstal bevindt;

- de auto van het merk [merk 1] 2004;

- de [merk 2] pick-up;

-onder de verplichting dat [eiseres] voor haar rekening neemt:

- de uit de op de woning rustende hypothecaire schuld aan de Pension Fund Tourism Sector Aruba voortvloeiende verplichtingen;

-onder de verplichting dat [eiseres] aan [gedaagde] binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis wegens overbedeling betaalt een bedrag van Afl. 63.000,-;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

-wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.