Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:124

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-02-2019
Datum publicatie
12-03-2019
Zaaknummer
AUA201800517
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

gezag wijziging, minderjarigen klem, geen band tussen de vader en de minderjarigen, wijziging van omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 februari 2019

behorend bij EJ nr. AUA201800517

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak tussen:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. G.W. Rep,

en

[Verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER: hierna: de vader,

voorheen procederend in persoon, thans gemachtigde: de advocaat mr. D. Canwood.

1 HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het eerdere verloop van de procedure blijkt uit de beschikking van dit gerecht van 19 juni 2018. De verdere procedure blijkt uit:

- het rapport van de Voogdijraad van 24 september 2018,

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 4 september 2018 waaruit blijkt dat zijn verschenen partijen bijgestaan door hun gemachtigde voornoemd en de Voogdijraad bij mevrouw [Naam x].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

In het rapport van de Voogdijraad wordt vastgesteld dat de ouders niet in staat zijn samen in het belang van de minderjarigen te communiceren. Hierdoor raakt de ontwikkeling van de minderjarigen klem indien de ouders gezamenlijk gezag blijven uitoefenen. De vader heeft geen inzicht in zijn eigen handelen ten opzichte van de minderjarigen. Er is geen band tussen de vader en de minderjarigen. De minderjarigen hebben psychologische begeleiding. De Voogdijraad adviseert de moeder te belasten met het eenhoofdig ouderlijk gezag over de minderjarigen.

2.2

Het gerecht is van oordeel dat sprake is van een wijziging van omstandigheden. Voorts is het gerecht van oordeel dat de verdere omstandigheden rondom de uitoefening van het ouderlijk gezag van dien aard zijn, dat het gezamenlijk gezag dient te worden beëindigd en dat de moeder voortaan alleen het gezag over de minderjarigen toekomt. Het gerecht overweegt daartoe als volgt.

2.3

Voor gezamenlijk gezag is vereist dat de ouders in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en beslissingen van enig belang over de minderjarigen in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans tenminste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond de minderjarigen kunnen voordoen, zodanig dat de minderjarigen niet klem of verloren raken tussen de ouders. Een en ander vereist een minimaal vermogen tot positieve communicatie tussen de ouders. Daar ontbreekt het in dit geval aan.

2.4

Uit het gestelde ter terechtzitting is voldoende duidelijk geworden dat geen, althans onvoldoende, gezamenlijk overleg heeft plaatsgevonden. De communicatie tussen de ouders is ernstig verstoord. De ouders zitten niet op één lijn qua opvoeding van de minderjarigen. De Voogdijraad verwacht niet dat de communicatie tussen de ouders binnen afzienbare tijd zal verbeteren. Gelet hierop dreigen de minderjarigen bij het voortduren van het gezamenlijk gezag klem te geraken tussen de ouders.

2.5

Gezien het voorgaande is het gerecht van oordeel dat het in het belang van de minderjarigen is dat het gezag over hen wordt gewijzigd, in die zin dat de moeder voortaan het gezag over de minderjarigen alleen uitoefent.

2.6

Gelet op het door de vader overgelegde bewijs van onvermogen van 27 november 2018, zal aan hem toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de vader toelating om kosteloos te procederen,

beëindigt het gezamenlijk gezag van de ouders, [verweerder] en [verzoekster], over de minderjarigen:

[Naam minderjarige 1], geboren op [datum 2004] in Aruba, en

[Naam minderjarige 2], geboren op [datum 2007] in Aruba,

bepaalt dat de moeder voortaan alleen het gezag toekomt over de minderjarigen:

[Naam minderjarige 1], geboren op [datum 2004] in Aruba, en

[Naam minderjarige 2], geboren op [datum 2007] in Aruba,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, ter zitting van maandag 26 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.