Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:119

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
11-03-2019
Zaaknummer
AUA 201702645
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verjaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 februari 2019

Behorend bij A.R. AUA 201702645

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA,

te Aruba,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

hierna ook te noemen: SZA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[gedaagde],

te Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: Williams,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A.R. Bryson.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek alsmede inhoudende de akte vermindering van eis in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

SZA vordert in conventie – na vermindering van eis – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van [gedaagde] tot betaling van Afl. 538,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2017 en met de incassokosten, kosten rechtens.

2.2 [

gedaagde] vordert in reconventie bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad voor recht te verklaren dat de vordering van 31 december 2008 ten bedrage van Afl. 15.509,- is verjaard, met veroordeling van SZA in de proceskosten.

3 DE BEOORDELING

In conventie

3.1

In conventie heeft [gedaagde] zich verweert met een beroep op verjaring van de vordering van 31 december 2008 ten bedrage van Afl. 15.509,-. Naar aanleiding van dit verweer heeft SZA erkend dat deze vordering is verjaard. Hierin heeft SZA aanleiding gezien haar eis te verminderen, in die zin dat zij niet langer vordert betaling door [gedaagde] van deze verjaarde vordering van Afl. 15.509,-.

3.2

Na vermindering van eis vordert SZA betaling door [gedaagde] van een bedrag van

Afl. 538,-, zijnde een openstaande rekening van 5 november 2013. Vastgesteld wordt dat [gedaagde] deze vordering niet betwist, zodat deze vordering voor toewijzing in aanmerking komt. De wettelijke rente zal - als onweersproken - eveneens worden toegewezen.

3.3

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen conform het procesreglement 2018 worden toegewezen tot een bedrag van Afl. 150,-, zijnde 1,5 punt van het liquidatietarief 1.

In reconventie

3.4

Nu in conventie vaststaat dat de vordering van 31 december 2008 ten bedrage van Afl. 15.509,- is verjaard, heeft [gedaagde] naar het oordeel van het Gerecht geen zelfstandig belang meer om in reconventie te vorderen dat het Gerecht voor recht verklaart dat deze vordering is verjaard. De eis in reconventie zal derhalve worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

3.5

Het Gerecht ziet aanleiding de kosten in conventie en in reconventie te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit Gerecht:

in conventie

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan SZA van een bedrag van Afl. 538,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2017 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald, alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 150,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst het gevorderde af;

in conventie en in reconventie

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.