Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:115

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
11-03-2019
Zaaknummer
1487 van 2017/AUA201701490
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, feitelijke grondslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 februari 2019 (bij vervroeging)

Behorend bij A.R. no. 1487 van 2017/AUA201701490

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

YUAN ENTERPRISES N.V.,

h.o.d.n. FOUR STAR WHOLESALE/JAL TRADING,

gevestigd in Sint Maarten, voor deze zaak gedomicilieerd in Aruba ten kantore van haar hierna genoemde in Aruba gevestigde advocaat,

eiseres,

hierna ook te noemen: Four Star,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

1 de naamloze vennootschap THE BIG HOUSE N.V.,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: Big House,

en:

2 [Gedaagde 2],

wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde 2],

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: Big House c.s.,

gemachtigden voor beiden: de advocaten mrs. Chris Lejuez en P.A.J. van der Biezen.

1. DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek, met één productie;

-de door Four Star genomen akte uitlating productie.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Four Star vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

primair

a. Big House c.s. hoofdelijk veroordeelt om aan Four Star te betalen

US$ 104.817,71, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 17 juni 2017;

subsidiair

b. [gedaagde 2] veroordeelt om aan Four Star te betalen US$ 104.817,71, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 17 juni 2017;

meer subsidiair

c. Big House veroordeelt om aan Four Star te betalen US$ 104.817,71, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 17 juni 2017;

primair, subsidiair en meer subsidiair

d. Big House en/of [gedaagde 2] veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Big House c.s. voeren verweer en concluderen dat Four Star niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Four Star niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van Big House c.s. wordt daarom verworpen

3.2

Vast staat dat Big House en/of [gedaagde 2] vier vanuit Sint Maarten naar Aruba door Four Star verscheepte containers met daarin de voor partijen genoegzaam bekende handelswaar (behoudens mogelijke in beslag genomen producten die over de houdbaarheidsdatum heen waren) tegen betaling van onder meer invoerrechten heeft ingevoerd in Aruba en vervolgens heeft verkocht aan derden. Four Star stelt al dan niet impliciet dat zij die goederen heeft geleverd aan Big House en/of [gedaagde 2] krachtens een daartoe met Big House en/of [gedaagde 2] gesloten koopovereenkomst. Die door Big House c.s. gemotiveerd betwiste stelling mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende feitelijke grondslag, en komt daarom niet vast te staan. Het had in het licht het door Big House c.s. gevoerde verweer op de weg van Four Star gelegen om (nader) te stellen wanneer precies, hoe precies en met wie precies (welke natuurlijke persoon namens of voor Four Star dus) Big House en/of [gedaagde 2] die overeenkomst heeft gesloten. Dit klemt temeer omdat Four Star bij gelegenheid van repliek zelf stelt dat een deel van de naar Aruba verscheepte goederen niet aan haar toebehoorde en voorts (van enige onderbouwing gespeend en door Big House c.s. bestreden) stelt dat Four Star hoe dan ook het in hoofdsom gevorderde bedrag “al dan niet in naam van de verschillende achterliggende partijen” kan opeisen.

3.3

Vorenstaande brengt reeds mee dat het Gerecht geen grond ziet voor toewijzing van het door Four Star gevorderde. Die vorderingen zullen daarom worden afgewezen, en alle overige stellingen van partijen kunnen (wat van de inhoud daarvan ook zij) onbesproken blijven.

3.4

Four Star zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Big House c.s., tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 4.000,-- aan salaris voor de gemachtigden (2 punten van liquidatietarief 7, ad Afl. 2.000,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door Four Star verzochte;

-veroordeelt Four Star in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Big House c.s., tot aan deze uitspraak begroot Afl. 4.000,-- aan salaris voor de gemachtigden.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.