Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:104

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-02-2019
Datum publicatie
11-03-2019
Zaaknummer
AUA201802523
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Schuldvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 20 februari 2019

Behorend bij B.B. nr. AUA201802523

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

EISERES,

hierna ook te noemen: Treston,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 17 oktober 2018 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De bij dat vonnis gelaste comparitie van partijen na antwoord heeft plaatsgevonden op 7 januari 2019. Treston is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde. [gedaagde] is in persoon ter zitting verschenen. Partijen hebben over en weer het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Treston vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde] veroordeelt om aan Treston te betalen Afl. 6.386,21, te vermeerderen met de contractuele boeterente ad 3% gerekend vanaf 4 november 2009 en met
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, dit alles met wettelijke rente te vermeerderen kosten rechtens.

2.2 [

gedaagde] heeft verweer gevoerd.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing zullen de stellingen van partijen hierna worden besproken.

3 DE VERDERE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

3.2

Onder verwijzing naar rechtsoverweging 2.6 van het tussenvonnis zullen de vordering in hoofdsom en de nevenvordering ter zake van de contractuele boeterente rente worden toegewezen als na te melden.

3.3

De door Treston verzochte vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zal met inachtneming van de te dezen relevante bepalingen van het Procesreglement worden toegewezen (1,5 punt van tarief 3 van het liquidatietarief, ad Afl. 500,-- per punt). Genoegzaam gebleken is immers dat in dit dossier meer buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht dan die als bedoeld in artikel 63a Rv.

3.4 [

gedaagde] zal, als zijnde de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Treston. Tot aan deze uitspraak worden die kosten begroot op (100,-- + 220,20 =) Afl. 320,20 aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van tarief 3 van het liquidatietarief). De over deze kosten door Treston verzochte wettelijke rente zal, als zijnde onbestreden, worden toegewezen zoals na te melden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-veroordeelt [gedaagde] om aan Treston te betalen Afl. 6.386,21, te vermeerderen met (1) 3% aan contractuele boeterente gerekend vanaf 4 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening en (2) met Afl. 750,-- aan forfaitair vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

-veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Treston tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 320,20 aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de vijfde dag na de betekening van dit vonnis aan [gedaagde];

-verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 20 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.