Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:99

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-02-2018
Datum publicatie
26-02-2018
Zaaknummer
2124 van 2017 / AUA201702565
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontkenning vaderschap. Moeder is niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. De bijzondere curator heeft ter zitting verzocht namens de minderjarige om gegrondverklaring van de ontkenning. DNA-onderzoek gelast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 februari 2018

Behorend bij EJ nr. 2124 van 2017 / AUA201702565

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[de moeder],

wonende in Aruba, te [adres],

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

procederend in persoon,

tegen

[de man],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDER, hierna te noemen: de man,

niet verschenen.

Belanghebbenden:

[de vermoedelijke biologische vader],

[de minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 28 september 2017;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgelegd op 12 januari 2018;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 9 januari 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder en [de vermoedelijke biologische vader], de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij [medewerker] en de Voogdijraad bij [medewerker]. De man is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de moeder en de man is op [geboortedatum] 2006 in Aruba geboren [de minderjarige] (hierna: de minderjarige).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend. Het onderhavige verzoek is niet binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat de moeder niet-ontvankelijk is in haar verzoek.

4.3

De bijzondere curator heeft ter zitting namens de minderjarige om gegrondverklaring van de ontkenning verzocht. De bijzondere curator is bevoegd de minderjarige te vertegenwoordigen in een door de moeder of de juridische vader ingekomen verzoekschrift tot ontkenning van vaderschap. Dit verzoek is wel binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat hij ontvankelijk is in zijn verzoek.

4.4

Biologisch vaderschap kan middels bloedonderzoek of DNA-onderzoek nagenoeg met zekerheid worden bewezen. Het gaat hier namelijk om een rechtsgevolg dat niet ter vrije beschikking van partijen staat. Gelet hierop zal een DNA-onderzoek verricht moeten worden. Het gerecht zal conform het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een DNA-onderzoek gelasten om te bepalen of [de vermoedelijke biologische vader] de biologische vader van de minderjarige is. Het DNA-onderzoek zal evenwel moeten worden verricht door één van de hier te lande erkende laboratoria.

4.5

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar verzoek,

5.2

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van [de minderjarige],

5.3

stelt de bijzondere curator in de gelegenheid om uiterlijk op de rol van dinsdag 22 mei 2018 om 8.30 uur, schriftelijk zijn mening kenbaar te maken,

5.4

gelast een (DNA-)onderzoek naar de vraag met welke mate van waarschijnlijkheid [de vermoedelijke biologische vader], geboren op [geboortedatum] 1954 in Aruba, de biologische vader is van [de minderjarige], geboren [geboortedatum] 2006 in Aruba uit de vrouw [de moeder], geboren op [geboortedatum] 1965 in Aruba,

5.5

benoemt de door het Landslaboratorium dan wel de I.L. Laboratorio Familiar N.V. aan te wijzen specialist als deskundige,

5.6

verzoekt de deskundige rapport ter zake uit te brengen aan het gerecht door tussenkomst van de bijzondere curator,

5.7

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 20 februari 2018 door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.