Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:92

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-02-2018
Datum publicatie
21-02-2018
Zaaknummer
EJ nr. 1539 van 2017/AUA201701584
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Ondertoezichtstelling voor de duur van 1 jaar met uithuisplaatsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 februari 2018

behorend bij EJ nr. 1539 van 2017/AUA201701584

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarigen:

[minderjarige sub 1], geboren op [geboortedatum] 2008 in [geboorteplaats],

[minderjarige sub 2], geboren op [geboortedatum] 2009 in [geboorteplaats],

[minderjarige sub 3], geboren [geboortedatum] 2012 in [geboorteplaats],

[minderjarige sub 4], geboren op [geboortedatum] 2016 in [geboorteplaats].

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[voorgestelde voogdes], de voorgestelde gezins.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 21 juli 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 30 januari 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen namens de Voogdijraad mevrouw C. Bontekoe, mevrouw S. Figaroa en de heer M. Loopstok en namens de Fundacion Guia Mi mevrouw A. Arrieta Reyes. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De

2 DE FEITEN

2.1

Van de op [geboortedatum] 2008 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige sub 1], op [geboortedatum] 2009 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige sub 2], op [geboortedatum] 2012 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige sub 3] en op [geboortedatum] 2016 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige sub 4] staat alleen het moederschap vast, zodat de moeder van rechtswege het gezag over de minderjarigen alleen uitoefent.

2.2

De kinderen zijn voorlopig onder toezicht gesteld en verblijven momenteel niet bij de moeder. De twee oudste kinderen verblijven bij Imeldahof en de jongste kinderen bij Casa Cuna. De kinderen verblijven tevens gedeeltelijk bij pleeggezinnen. Dit wordt momenteel opgebouwd.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarigen voor de periode van één jaar. Tevens wordt verzocht de plaatsing van [minderjarige sub 3 en sub 4] in Casa Cuna en [minderjarige sub 1 en sub 2], in het kindertehuis Imeldahof en mevrouw [voorgestelde voogdes] te benoemen als gezinsvoogdes.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Uit het rapport van de Voogdijraad kan worden vastgesteld dat er een gebrek is aan adequate opvoedingstaken en verzorgingstaken onder het gezag van de moeder. Dit leidt tot een zedelijke en lichamelijke bedreigde ontwikkeling voor de minderjarigen. Er wordt tevens geadviseerd dat de minderjarigen onder toezicht worden gesteld en zowel de minderjarigen als de moeder de aangepaste en nodige hulpverlening krijgen.

4.3

Ingevolge artikel 1:263, eerste lid, BW kan de rechter het kind doen opnemen in een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is. Het gerecht is van oordeel dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van de de minderjarigen noodzakelijk is dat zij worden opgenomen in Casa Cuna respectievelijk in het kindertehuis Imeldahof.

4.4

Ter zitting heeft mevrouw [voorgestelde voogdes] zich bereid verklaard tot gezinsvoogdes te worden benoemd.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [minderjarige sub 1], geboren op [geboortedatum] 2008 in [geboorteplaats], [minderjarige sub 2], geboren op [geboortedatum] 2009 in [geboorteplaats], [minderjarige sub 3], geboren op [geboortedatum] 2012 in [geboorteplaats] en [minderjarige sub 4], geboren op [geboortedatum] 2016 in [geboorteplaats], onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

benoemt [voorgestelde voogdes] tot gezinsvoogdes,

beveelt de plaatsing van[minderjarige sub 3 en sub 4] in Casa Cuna en [minderjarige sub 1 en sub 2] in het kindertehuis Imeldahof, voor de duur van één jaar ingaande heden,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 13 februari 2018 door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.

Inhoudsindicatie