Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:88

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-02-2018
Datum publicatie
21-02-2018
Zaaknummer
EJ. nr. 1885 van 2017 / AUA201702239
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Wijziging ouderlijk gezag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 6 februari 2018

behorend bij EJ. nr. 1885 van 2017 / AUA201702239

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[de moeder],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[de minderjarige 1], hierna: de minderjarige [1],

[de minderjarige 2], hierna: de minderjarige [2],

[vader van minderjarige 1], hierna: de vader van de minderjarige [1],

[vader van minderjarige 2], hierna: de vader van de minderjarige [2].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 22 augustus 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 5 december 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon.

De uitspraak is terstond gedaan.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is geboren de minderjarige [1] op [geboortedatum] 2001 in de Dominicaanse Republiek en [de minderjarige 2] op [geboortedatum] 2003 in de Dominicaanse Republiek.

Op het uittreksel van de geboorteakte van [de minderjarige 1] staat de heer [vader van minderjarige 1] als de vader vermeld. Op het uittreksel van de geboorte akte van [ de minderjarige 2] staat de heer [vader van minderjarige 2] als de vader vermeld.

2.2

Bij aktes van [datum] 2016 zijn de moeder en de vaders van minderjarigen ten overstaan van Felix Segura Vidal, Abogado Notario-Público de los del Número para el Distrito Nacional, overeengekomen dat het gezag (“Patria Potestad Custodia completa”) over de minderjarigen aan de moeder zal worden toegekend.

2.3

De minderjarigen verblijven feitelijk in Aruba, zonder in het bezit te zijn van een verblijfstitel.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - tot wijziging van het gezag, in die zin dat de moeder voortaan alleen met het ouderlijk gezag over de minderjarigen wordt belast.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge dit artikel kan de rechter op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen het gezamenlijk gezag beëindigen, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de desbetreffende beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Het moet hierbij gaan om een zodanige verandering van de situatie, dat het niet langer in het belang van het kind is de bestaande gezagsuitoefening te handhaven. Alsdan bepaalt de rechter, aan wie van de ouders voortaan het gezag over ieder der minderjarige kinderen toekomt. Voor het uitoefenen van het gezamenlijk gezag is vereist dat de ouders in feite in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg kunnen nemen, althans tenminste in staat zijn vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen voordoen en wel zodanig dat de kinderen niet klem of verloren raken tussen de ouders.

4.2

Uit de als productie overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is besproken is gebleken dat de moeder samen met de vader [vader van minderjarige 1] het gezag over de minderjarige [1] uitoefent en dat zij samen met de vader [vader van minderjarige 2] het gezag over de minderjarige [2] uitoefent. Uit de overgelegde aktes volgt dat beide vaders volmacht hebben verleend aan de moeder, zodat zij de volledige ouderlijke macht en alle rechten ten aanzien van de minderjarigen verkrijgt.

4.3

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de ouders het er met elkaar over eens zijn dat zij het gezag over de minderjarigen niet gezamenlijk kunnen uitoefenen. Gelet hierop is het gerecht van oordeel dat in het belang van de minderjarigen het gezamenlijk gezag moet worden beëindigd en dat het gezag over de minderjarigen voortaan alleen aan de moeder zal toekomen. Daarbij speelt mede een rol dat beide vaders in Dominicaanse Republiek wonen, waardoor zij feitelijk niet in staat zijn om het gezag over de minderjarigen uit te oefenen, terwijl de minderjarigen bij de moeder in Aruba verblijven.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

beëindigt het gezamenlijk gezag van [de moeder] en [vader van minderjarige 1] over de minderjarige [de minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2001 in de Dominicaanse Republiek;

beëindigt het gezamenlijk gezag van [de moeder] en [vader van minderjarige 2] over de minderjarige [de minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2003 in de Dominicaanse Republiek;

bepaalt dat het gezag over voornoemde minderjarigen voortaan alleen aan de moeder, [de moeder] , toekomt.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van dinsdag 6 februari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.