Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:87

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-02-2018
Datum publicatie
21-02-2018
Zaaknummer
EJ nr. 1747 van 2017 / AUA201702035
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Voornaamswijziging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 6 februari 2018

Behorend bij EJ nr. 1747 van 2017 / AUA201702035

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[verzoekster] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, hierna te noemen: de ABS.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 21 augustus 2017,

- het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend op 24 oktober 2017 en 29 januari 2018;

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Verzoekster is op [geboortedatum] 1990 in Venezuela geboren. In de originele geboorteakte d.d. [datum] 1991 van verzoekster staat als tweede voornaam [naam 1] vermeld.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe om de tweede voornaam van verzoekster te wijzigen in “[naam 1] ”.

4 DE BEOORDELING

4.1

Artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) bepaalt dat op verzoek van de betrokken persoon een wijziging van de voornaam kan worden gelast. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

4.2

Ter onderbouwing van het verzoek heeft verzoekster aangevoerd dat bij het opmaken van een kopie van haar geboorteakte uit Venezuela een fout is gemaakt met betrekking tot de spelling van haar tweede voornaam. In haar originele geboorteakte d.d. [datum] 1991 staat als tweede voornaam [naam 1] vermeld en niet [naam 2] . In een bij ondertrouw overgelegde akte is als voornaam vermeld: [naam 2] . Van de Venezolaanse autoriteiten is geen volledige zekerheid te verkrijgen omtrent de schrijfwijze. Het gerecht merkt daarom het verzoek aan als een verzoek tot voornaamswijziging zodat verzoekster ontvankelijk is bij de burgerlijke rechter.

4.3

Voornamen zijn een middel om personen binnen hun familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren. Het gerecht is van oordeel dat verzoekster genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat de verzochte wijziging belangrijk is voor het vastleggen van haar identiteit. Gelet hierop acht het gerecht de door haar aangevoerde grond en daarmee haar persoonlijk belang voldoende zwaarwichtig voor een wijziging van de voornaam. Het gerecht zal het verzoek daarom toewijzen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de wijziging van de tweede voornaam van [verzoekster], geboren op [geboortedatum] in Venezuela, in dier voege dat deze komen te luiden: [naam 1] .

bepaalt dat de griffier niet eerder dan 20 maart 2018 een afschrift van deze beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze beschikking is gegeven op 6 februari 2018 door mr. W.J. Noordhuizen, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.