Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:747

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-11-2018
Datum publicatie
27-12-2018
Zaaknummer
AUA201800905
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Opposant niet-ontvankelijk in zijn verzet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 28 november 2018

Behorend bij B.B. AUA201800905

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[OPPOSANT],

te Aruba,

OPPOSANT, hierna ook te noemen: opposant,

procederend in persoon,

tegen:

[GEOPPOSEERDE] ,

te Aruba,

GEOPPOSEERDE, hierna ook te noemen: geopposeerde,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 12 oktober 2017 ter griffier ingediende (oorspronkelijke) verzoekschrift van geopposeerde, met producties;

- het bij verstek uitgesproken vonnis van dit gerecht van 24 januari 2018 onder zaaknummer B.B. 2185 van 2017/AUA201702717 (hierna: het vonnis waarvan verzet), waarbij opposant uitvoerbaar bij voorraad is veroordeeld tot betaling aan geopposeerde van Afl. 3.925,- te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf 14 juli 2017, alsmede vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten Afl. 375,- en tot betaling van Afl. 50,- aan proceskosten;

- het verzetschrift van 4 april 2018;

- de conclusie van eis in oppositie van 4 september 2018;

- de producties zijdens opposant van 30 oktober 2018;

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen op 30 oktober 2018. Opposant is niet ter zitting verschenen en heeft geen bericht van verhindering gegeven.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN OPPOSITIE

2.1

Opposant vordert dat het gerecht (naar het gerecht begrijpt) bij vonnis hem goed opposant verklaart, het vonnis waarvan verzet vernietigt en opnieuwe rechtdoende de oorspronkelijke vorderingen van geopposeerde afwijst.

2.2

Opposant voert hiertegen verweer, primair strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van opposant.

2.3

Voor zover de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Allereerst is aan de orde de beantwoording van de vraag of opposant tijdig in verzet is gekomen. Op grond van artikel 84 Rv dient het verzet te worden ingesteld binnen twee weken na de aanzegging van het vonnis of van enige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan de veroordeelde in persoon of na het plegen door deze van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging hem bekend is. Door geopposeerde is in kopie de betekening van 2 maart 2018 overgelegd, waaruit blijkt dat het vonnis op die datum aan opposant in persoon betekend is, zodat hij toen bekend is geworden met de inhoud van het bovengenoemd verstekvonnis. Het gerecht is gelet hierop van oordeel dat opposant door eerst bij verzetschrift van 4 april 2018 op te komen tegen dit verstekvonnis te laat in verzet is gekomen. Opposant zal om die reden niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzet.

3.2

Opposant zal worden veroordeeld in de kosten van deze verzetprocedure.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verklaart opposant niet-ontvankelijk in zijn verzet;

veroordeelt opposant in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van geopposeerde worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 28 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.