Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:728

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-11-2018
Datum publicatie
18-12-2018
Zaaknummer
185 en 495 van 2018
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks vermogensdelicten, waaronder een gewapende overval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummers: P-2018/00083 (A) en P-2017/09081 (B) (ttz gevoegd)

Zaaknummers: 185 van 2018 en 495 van 2018

Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de gevoegde strafzaken tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],[adres]

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Aruba

1. Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mrs. V.A.V. Carlo en H.F. Falconi, advocaten in Aruba.

Het Gerecht heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, op de terechtzitting van 12 oktober 2018 gevoegd. Deze zaken worden hierna als respectievelijk zaak A en zaak B aangeduid.

De officier van justitie, mr. T. Akkerman, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht in zaak A het onder 1, 2 en 4 tenlastegelegde feiten en het in zaak B onder 1 primair tenlastegelegde feit bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van hetgeen de verdachte in zaak A onder feit 3 is ten laste gelegd. Zijn vordering behelst voorts de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen pijpsleutel.

Mr. Carlo heeft ter zake zaak A bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1, 3 en 4 tenlastegelegde feiten.

Mr. Falconi heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het in zaak B ten laste gelegde.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Zaak A

1. hij

op of omstreeks 1 januari 2018 in Aruba ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen onder meer:

- een auto van het merk Toyota, model Yaris met kenteken [kentekennummer 1] en/of

- een mobiele telefoon van het merk Samsung en model S-2 (met aansluitingsnummer [aansluitingsnummer]),

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen lijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] heeft getoond en/of vervolgens

- met een dreigende toon tegen die [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd: “Saka placa, sino bala ta cai”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

2. Hij

op of omstreeks 3 januari 2018 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

opzettelijk een auto van het merk Hyundai, model Getz met kenteken [kentekennummer 2],

in elk geval enig door misdrijf verkregen goed,

heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van de verwerving en het voorhanden krijgen van voornoemde auto/ het goed wist of begreep, althans had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 2:397c.q. 2:399 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

3. Hij

op of omstreeks 2 januari 2018 te Aruba,

opzettelijk en wederrechtelijk de (achter)ruit van een auto (van het merk Toyota, model Tercel), in elk geval enig goed, toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander dan aan verdachte,

heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt of weggemaakt:

(artikel 2:334 van het Wetboek van Strafrecht)

4. Hij

op of omstreeks 3 januari 2018 in Aruba,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een motorfiets (van het merk Sigma, model 180-xo) en/of

- een motorfiets (van het merk Keeway, model Hacker),

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

(artikel 2:288 van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak B

dat hij op of omstreeks 28 september 2017 in Aruba,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening,

in een woning, te weten [adres 1]appartement B,

terwijl verdachte opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 4], vertoefde,

heeft weggenomen

- een televisie toestel van het merk LG,

- een polshorloge van het merk Guess,

- vijf oorsieraden,

- een hoeveelheid geld en/of

- een autosleutel van het merk Chevrolet, model Spark,

in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

(artikel 2:290 juncto artikel 2:289 sub b van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen

dat hij op of omstreeks 28 september 2017 in Aruba,

opzettelijk

- een televisie toestel van het merk LG,

- een polshorloge van het merk Guess,

- een of meer sieraad/sieraden,

- een hoeveelheid geld,

- een autosleutel van het merk Chevrolet, model Spark,

geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

en welk(e) geldbedrag(en) verdachte anders dan door misdrijf, te weten als vinder, onder zich had,

zich wederrechtelijk heeft toegeëigend;

(artikel 2:298 van het Wetboek van Strafrecht)

3. Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4. Vrijspraak van het in zaak A onder feit 3 ten laste gelegde

Met de officier van justitie en de raadsman acht het gerecht het in zaak A onder 3 ten laste gelegde feit niet bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

5. Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 4 tenlastegelegde feiten in zaak A en het onder 1 primair tenlastegelegde feit in zaak B heeft begaan, met dien verstande dat:

Zaak A

1. hij op of omstreeks 1 januari 2018 in Aruba ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen onder meer:

- een auto van het merk Toyota, model Yaris met kenteken [kentekennummer 1] en/of

- een mobiele telefoon van het merk Samsung en model S-2 (met aansluitingsnummer [aansluitingsnummer]),

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen lijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] heeft getoond en /of vervolgens

- met een dreigende toon tegen die [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd: “Saka placa, sino bala ta cai”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking;

2. Hij op of omstreeks 3 januari 2018 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk een auto van het merk Hyundai, model Getz met kenteken [kentekennummer 2], in elk geval enig door misdrijf verkregen goed,

heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van de verwerving en het voorhanden krijgen van voornoemde auto/ het goed wist of begreep, althans had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 2:397c.q. 2:399 jo artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht)

4. Hij op of omstreeks 3 januari 2018 in Aruba,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een motorfiets (van het merk Sigma, model 180-xo) en/of

- een motorfiets (van het merk Keeway, model Hacker),

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Zaak B

dat hij op of omstreeks 28 september 2017 in Aruba,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening,

in een woning, te weten [adres 1]appartement B,

terwijl verdachte opzettelijk en wederrechtelijk in die woning, in gebruik bij [slachtoffer 4], vertoefde,

heeft weggenomen

- een televisie toestel van het merk LG,

- een polshorloge van het merk Guess,

- vijf oorsieraden,

- een hoeveelheid geld en/of

- een autosleutel van het merk Chevrolet, model Spark,

in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of (een) valse sleutel(s);

6. Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen zullen op een later tijdstip in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

7. Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Zaak A

Ten aanzien van feit 1

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 juncto artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht;

Ten aanzien van feit 2

Opzetheling,

strafbaar gesteld bij artikel 2:397;

Ten aanzien van feit 4

Diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 2:288 van het Wetboek van Strafrecht;

Zaak B

Ten aanzien van feit 1 primair

Diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:290 juncto artikel 2:289 sub b van het Wetboek van Strafrecht;

8 Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

9 Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft samen met zijn medeverdachten een gewapende overval gepleegd. De verdachte heeft samen met zijn medeverdachten door het bedreigende en gewelddadige karakter van zijn handelen bij de slachtoffers gevoelens van onveiligheid en angst veroorzaakt. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een reeks andere vermogensdelicten. De verdachte heeft met zijn gedrag aangetoond dat hij geen respect heeft voor het eigendomsrecht van anderen. Bovendien draagt de verdachte met zijn handelen bij aan gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Naar het oordeel van het Gerecht kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

De verdachte is, zo blijkt uit haar uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 5 juli 2018, niet eerder onherroepelijk veroordeeld voor een soortgelijk misdrijf.

Het Gerecht is, na dit een en ander te hebben afgewogen, tot de slotsom gekomen dat een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden passend en geboden is. De verdachte zal daartoe dan ook worden veroordeeld.

10. In beslag genomen voorwerpen

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp.

De pijpsleutel is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Dit voorwerp behoort immers toe aan de verdachte. Met behulp van deze pijpsleutel is het bewezen verklaarde begaan. Het Gerecht zal dit voorwerp daarom onttrekken aan het verkeer.

11. Schadevergoeding

Zaak A

11.1.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] ter zake het onder feit 3 ten laste gelegde

Nu het in zaak A onder 3 ten laste gelegde feit niet bewezen zal worden verklaard, wordt de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering.

11.2.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] ter zake het onder feit 4 ten laste gelegde

De benadeelde partij [slachtoffer 3] heeft zich in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt Afl. 2.294,60.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het Gerecht genoegzaam gebleken dat de benadeelde partij dhr. [slachtoffer 3] als gevolg van verdachtes in zaak A onder feit 4 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot een bedrag van Afl. 2.294,60. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden, zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is.

12 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:62, 1:74, 1:75 en 1:136 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

13.BESLISSING

Het Gerecht:

13.1

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte in zaak A onder feit 3 ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

13.2

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte ter zake de in zaak A onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde feiten en het in zaak B onder 1 primair ten laste gelegde feit heeft begaan;

13.3

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

13.4

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

13.5

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

13.6

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de dertig (30) maanden;

13.7

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

13.8

beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een pijpsleutel;

13.9

wijst de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij F.A. Arias geleden schade toe tot een bedrag van Afl. Afl. 2.294,60 (zegge: tweeduizendnegenhonderdvierennegentig gulden en zestig cent);

13.10

verklaart de benadeelde partij S.A.V. Kock niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. S. Verheijen, bijgestaan door mw. M.A. Alvarez, (zittingsgriffier), en op 2 november 2018 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Aruba.

uitspraakgriffier: