Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:696

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-11-2018
Datum publicatie
28-11-2018
Zaaknummer
A.R. AUA201801042
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, grondslag is niet onderbouwd door eiser.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 november 2018

Behorend bij A.R. AUA201801042

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiser],

te Aruba,

EISER, hierna ook te noemen: eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

ISLAND’S BEST WINDOWS & DOORS N.V.,

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie na antwoord op 10 oktober 2018.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiser heeft bij gedaagde ramen en deuren besteld. Een werknemer van gedaagde is bij eiser langsgegaan om de maten van de ramen en de deuren op te nemen. Uit het opnameformulier blijkt dat de maten van de folding door niet zijn opgenomen door de werknemer van gedaagde (vanwege het ontbreken van tegels op de vloer) maar dat deze maten zijn genoteerd door de makelaar van eiser, [makelaar].

2.2

Naar aanleiding van de opgegeven maten van de folding door heeft er een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van gedaagde tussen enerzijds de production manager en general manager van gedaagde en anderzijds de makelaar van eiser met betrekking tot de folding door.

2.3

Bij de inbouw van de folding door werd geconstateerd dat de maten van deze deur verkeerd waren. De maten van de deur waren 2.00m breed en 2.43m hoog in plaats van 2.00m hoog en 2.43m breed. Hierdoor paste deze door gedaagde gefabriceerde deur niet en kon deze niet worden gebruikt.

2.4

Gedaagde heeft eiser een korting van 50% gegeven op een nieuwe deur. Eiser heeft de nieuwe deur gekocht voor Afl. 1.575,50.

2.5

Bij brief van 13 februari 2018 heeft eiser gedaagde aangeschreven tot betaling van het bedrag van Afl. 1.575,50. Gedaagde heeft aan deze aanschrijving geen gevolg gegeven.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van gedaagde tot betaling van Afl. 1.575,50, te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande heden, met veroordeling van gedaagde tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Eiser grondt de vordering erop dat gedaagde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat hij daardoor schade heeft geleden.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van eiser in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ter onderbouwing van zijn vordering voert eiser aan dat een werknemer van gedaagde de maten van de folding door verkeerd heeft genoteerd. Volgens eiser is hij hierdoor niet gehouden om voor de kosten van een nieuwe deur op te draaien, nu het een fout was van een werknemer van gedaagde.

4.2

Het Gerecht overweegt als volgt. Uit het opnameformulier blijkt dat de makelaar van eiser, de heer [makelaar], de maten van de folding door heeft doorgegeven aan de medewerker van gedaagde omdat genoemde medewerker niet in staat was om de maten op te nemen vanwege het ontbreken van tegels op de vloer. Uit het opnameformulier blijkt dat de maten van de folding door door de makelaar zelf zijn genoteerd op het formulier. Dat de makelaar van eiser deze maten zelf heeft genoteerd op het opnameformulier en aldus heeft doorgegeven aan gedaagde, is niet weersproken. Voorts staat vast dat naar aanleiding van deze, door de makelaar van eiser genoteerde en opgegeven maten van de folding door een gesprek heeft plaatsgevonden tussen gedaagde en de makelaar van eiser over de onmogelijkheid om een dergelijke deur te fabriceren. Als niet dan wel onvoldoende weersproken staat vast dat de makelaar van eiser tijdens dat gesprek heeft aangegeven dat gedaagde diende uit te gaan van de door de makelaar opgegeven maten van de folding door. Gedaagde heeft vervolgens de folding door gefabriceerd conform de maten die door de makelaar van eiser op het opnameformulier waren genoteerd.

4.3

Gelet op het voorgaande, is het Gerecht van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat sprake is van een fout van gedaagde omdat de medewerker van gedaagde de maten van de folding door verkeerd heeft genoteerd. Vaststaat immers dat de makelaar van eiser deze maten verkeerd heeft genoteerd en aldus doorgegeven aan gedaagde en dat de makelaar van eiser vervolgens - na een gesprek over de folding door - heeft medegedeeld dat de folding door diende te worden gemaakt conform de door hem opgegeven maten. Gelet hierop dient de vordering van eiser te worden afgewezen, nu niet is voldaan aan de stelplicht ten aanzien van de grondslag daarvan.

4.4

Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt eiser in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van gedaagde worden begroot op Afl. 500,- aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.