Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:692

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-11-2018
Datum publicatie
19-11-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201801747
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ontkenning vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 november 2018

Behorend bij EJ nr. AUA201801747.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[VERZOEKSTER], en [VERZOEKER],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS, hierna: de moeder en de juridische vader,

gemachtigde: de advocaat mr. D.M. Canwood,

Belanghebbenden:

[Naam belanghebbende 1], de biologische vader,

[Naam belanghebbende 2],

[Naam belanghebbende 3], de minderjarigen,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 20 juni 2018;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgelegd op 4 september 2018;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 2 oktober 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon en bijgestaan door haar gemachtigde, de juridische vader bij zijn gemachtigde, de vader in persoon, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij mevrouw [vertegenwoordiger] en de Voogdijraad bij mevrouw [vertegenwoordiger].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de moeder en de juridische vader is op [geboortedatum] 2007 in Aruba geboren [belanghebbende 2] en is op [geboortedatum] 2013 in Aruba geboren [belanghebbende 3] (hierna: de minderjarigen).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man. Daartoe is gesteld dat de juridische vader niet de biologische vader is van de minderjarigen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Het door het huwelijk ontstane vaderschap kan op de voet van artikel 1:200, lid 1 onder a BW, door de vader of de moeder van het kind worden ontkend op grond dat de man niet de biologische vader van het kind is.

4.3

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend door de vader binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind.

De juridische vader is niet ter zitting verschenen. Onduidelijk is gebleven wanneer hij erachter is gekomen dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van de minderjarigen. De juridische vader zal, gelet op het vorenstaande, niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek.

4.4

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW dient de moeder van het kind het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap binnen één jaar na de geboorte van het kind in te dienen. Het onderhavige verzoek van de moeder is ingediend na het verstrijken van de wettelijke termijn.

De moeder zal, gelet op het vorenstaande, ook niet-ontvankelijk worden verklaard in haar verzoek.

4.5

De bijzondere curator heeft ter zitting namens de minderjarigen het vaderschap van de juridische vader ontkend en de gegrondverklaring van de ontkenning verzocht. De bijzondere curator is bevoegd de minderjarigen te vertegenwoordigen in een door de moeder of de juridische vader ingekomen verzoekschrift tot ontkenning van vaderschap. In casu hebben de moeder en de juridische vader het verzoek ingediend, zodat de bijzondere curator ontvankelijk is in zijn verzoek.

4.6

De moeder en de juridische vader hebben een rapport overgelegd van het Laboratorio Familiar van 21 mei 2018, houdende de bevindingen van een verwantschapsonderzoek (DNA-test). Op grond van dit rapport kan de conclusie worden getrokken dat [belanghebbende 1] de biologische vader van de minderjarigen is. Nu de biologisch vaderschap door middel DNA-onderzoek nagenoeg met zekerheid kan worden bewezen en er ook overigens geen reden is om aan de resultaten van het verwantschapsonderzoek te twijfelen, is hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat de juridische man niet de biologische vader is van de minderjarigen. Aan de wettelijke eis voor gegrondverklaring van de ontkenning is dus voldaan. Voor het overige is niet gebleken van enig bezwaar tegen toewijzing van het verzoek. Het door de bijzondere curator overgenomen verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning is derhalve toewijsbaar.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart de verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van de minderjarigen,

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [verzoeker], geboren op [geboortedatum] 1984 in Aruba, van [belanghebbende 2], geboren op [geboortedatum] 2007 in Aruba, en van [belanghebbende 3], geboren op [geboortedatum] 2013 in Aruba, uit [verzoekster].

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 13 november 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.