Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:690

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-11-2018
Datum publicatie
19-11-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201801583
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 november 2018

behorend bij EJ nr. AUA201801583.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[VERZOEKER],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. S.M. Paesch,

om ondercuratelestelling van zijn tante:

[VERWEERSTER],

wonende in Aruba, te [Adres],

VERWEERSTER, hierna: [verweerster],

in persoon.

Belanghebbenden:

[naam belanghebbende 1], de nicht van [verweerster],

[naam belanghebbende 2], de zus van [verweerster].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 6 juni 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 2 oktober 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoeker in persoon bijgestaan door zijn gemachtigde, [verweerster] en de belanghebbenden in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [verweerster] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot haar curator. Daartoe wordt aangevoerd dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de behandelend geneesheer dr. [naam geneesheer], de specialist ouderengeneeskunde drs. [naam specialist ouderengeneeskunde] en de ondervraging van [verweerster] is gebleken dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

verweerster] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van verzoeker tot haar curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [verweerster]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2019.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerster], geboren op [geboortedatum] 1934 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator haar neef, [verzoeker], geboren op [geboortedatum] 1967 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 13 november 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.