Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:685

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-11-2018
Datum publicatie
19-11-2018
Zaaknummer
E.J. nr. AUA201800070
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, vaststelling vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 november 2018

Behorend bij E.J. nr. AUA201800070

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoekster],

wonende in Aruba, [adres],

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

[naam minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid als bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de beschikking van dit gerecht van 17 april 2018;

  • -

    de akte uitlating zijdens de bijzondere curator, ingediend op 20 augustus 2018;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 2 oktober 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon en namens de Voogdijraad mevrouw mr. [naam vertegenwoordiger].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Uit het overgelegde DNA-onderzoek is gebleken dat [naam biologische vader], overleden op [overlijdensdatum] 2016, met een zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid de biologische vader van de minderjarige is. Gesteld noch gebleken is dat alleen om erfrechtelijke redenen op gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aanspraak wordt gemaakt. Nu niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek is gebleken, zal het gerecht de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap uitspreken, met enkele passende voorzieningen in verband met de rechtszekerheid.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt vast dat [naam biologische vader], geboren op [geboortedatum] 1980 in Aruba en overleden op [overlijdensdatum] 2016 in Aruba, de vader is van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

bepaalt dat deze vaststelling terugwerkt tot de geboorte van de minderjarige, met dien verstande dat te goeder trouw door derden verkregen rechten daardoor niet worden geschaad en er geen verplichting tot teruggave van vermogensrechtelijke voordelen ontstaat, voor zover degene die hen heeft genoten op de dag van deze beschikking niet was gebaat,

bepaalt dat de griffier van het gerecht, zodra deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van de beschikking doet toekomen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in Aruba,

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 13 november 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.