Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:677

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-11-2018
Datum publicatie
15-11-2018
Zaaknummer
A.R. 2901 van 2016 / AUA201600687
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, comparitie gelast

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 november 2018 (bij vervroeging)

Behorend bij A.R. 2901 van 2016 / AUA201600687

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigden: de advocaten mrs. A.A. Ruiz en I.R. Wever,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 14 februari 2018 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit het door [eiseres] verrichte depot ter griffie van de bij partijen genoegzaam bekende originele akte.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

In verband met de omstandigheid dat de rechter die tot en met voormeld tussenvonnis de zaak heeft behandeld niet langer werkzaam is bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de zaak overgedragen aan ondergetekende rechter. Dat en het navolgende (onder 2.6 en verder) brengt met zich dat er een verschijning van partijen (comparitie) zal worden gelast als na te melden.

2.2

Partijen dienen in persoon ter zitting te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden. Indien een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden - ook in het nadeel van die partij - dat het passend vindt.

2.3

De partij die zich gedurende de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

2.4

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

2.5

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten ook de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

2.6

Ter mogelijke uitvoering van een (overigens kostbaar (zo rond de Euro 2.500,--) en in Nederland uit te voeren) handschriftonderzoek dient [eiseres] verder de originelen van de bij het verzoekschrift als productie 2 en 3 overgelegde documenten ter zitting te overleggen. Zo [gedaagde] die originelen in zijn bezit heeft, dient hij dat te doen. Verder dient [gedaagde] drie andere door hem voor 18 februari 2014 ondertekende originele documenten in het geding te brengen, alsmede het origineel van een voor die datum door hem handgeschreven document. Aan het nalaten van dit één en ander kan het Gerecht de hem geraden gevolgen verbinden.

2.7 [

eiseres] dient ter zitting kenbaar te maken wie volgens haar de thans in origineel overlegde akte van 18 februari 2014 met de hand heeft geschreven. Verder dient zij ter zitting de inhoud van die akte grondig uit te leggen, nu die voor het Gerecht - gezien het aantal daarin vermelde bedragen - vooralsnog niet helder is.

2.8

Iedere verdere beslissing aanhouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, op dinsdag 4 december 2018 om 09:00 uur in de enquêtezaal van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat partijen dan in persoon aanwezig moeten zijn, desgewenst met gemachtigden;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.