Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:669

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-10-2018
Datum publicatie
13-11-2018
Zaaknummer
A.R.AUA201703292
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, vordering toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 31 oktober 2018

Behorend bij A.R.AUA201703292

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ANTRACO ARUBA GROUP N.V.,

te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: Antraco,

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: mr. P.G. Dowers-Alders.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek tevens vermindering van eis;

- de conclusie van dupliek.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING

2.1

Antraco vordert van [gedaagde], na vermindering van eis een bedrag aan hoofdsom van Afl. 13.740,74 vermeerderd met een rente van 5% en vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

2.2 [

gedaagde] heeft bij dupliek de hoofdsom erkend. Die kan worden toegewezen. In geschil is nog wel de hoogte van de verschuldigde rente. [gedaagde] stelt dat bedoeld is de wettelijke rente, die minder bedraagt dan 5%. In de overeenkomst is echter expliciet een percentage van 5% overeengekomen, zodat dit als bedongen rente moet worden aangemerkt. Die zal dan ook worden toegewezen.

2.3 [

gedaagde] heeft ook bestreden dat buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. Ook dat verweer slaagt niet; die kosten zijn wel gemaakt, hetgeen onder meer blijkt uit de opgemaakte vaststellingsovereenkomst op het kantoor van de gemachtigde en de betalingen die [gedaagde] heeft gedaan.

2.4 [

gedaagde] zal in de kosten van het geding worden veroordeeld. Aan haar zal toestemming worden verleend kostenloos te procederen.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Antraco van een bedrag van Afl. 13.740,74, te vermeerderen met de overeengekomen rente van 5%, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 1 juni 2016 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Antraco van een bedrag van Afl. 1.500,- wegens buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, waaronder de kosten van het beslag, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Antraco worden begroot op Afl. 750,- aan griffierecht, Afl. 586,10 aan explootkosten en Afl. 3.000,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

verleent aan [gedaagde] gratis admissie.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 31 oktober 2018 in aanwezigheid van de griffier.