Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:655

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-10-2018
Datum publicatie
13-11-2018
Zaaknummer
AUA201801489
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel recht, heropening vereffening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 30 oktober 2018

behorend bij EJ nr. AUA201801489.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de naamloze vennootschap ARUBA BANK N.V.,

gevestigd in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de bank,

gemachtigde: de advocaat mr. L.A.M. Leeuwe,

Belanghebbende:

de naamloze vennootschap BELIA N.V.,

gevestigd in Aruba.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift ingediend op 29 mei 2018,

- de aantekeningen van de griffier van de behandeling van 18 september 2018, waaruit blijkt dat is verschenen verzoekster bij haar gemachtigde.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De naamloze vennootschap Belia N.V. (hierna: Belia NV) gevestigd in Aruba, is opgericht op 7 september 1988. De bank is voor 100% aandeelhouder van Belia. Bij aandeelhoudersbesluit van 9 april 2013 is besloten om Belia NV te ontbinden met benoeming van het bestuur van de bank tot vereffenaar.

2.2

Het besluit tot ontbinding is gepubliceerd in de Landscourant van 14 juni 2013. Van de ontbinding is tevens opgave gedaan ten kantore van het handelsregister ter inschrijving.

2.3

In de Landscourant van 18 oktober 2013 is gepubliceerd dat de vereffening van Belia NV is voltooid en dat deze op 14 september 2013 is doorgehaald. De vereffenaar heeft hiervan tevens opgave gedaan ten kantore van het handelsregister.

2.5.

Na de voltooiing van de vereffening is gebleken dat er nog baten in Belia NV aanwezig zijn.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het heropenen van de vereffening van Belia NV met benoeming het bestuur van de bank tot vereffenaar, kosten rechtens.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gegrond op artikel 152 lid 1 van het Wetboek van Koophandel. Hierin is ten aanzien van de ontbinding en vereffening van een naamloze vennootschap bepaald dat, indien achteraf nog een schuldeiser opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, de rechter bevoegd is om, op verzoek van een belanghebbende, de vereffening te heropenen en zo nodig vereffenaars te benoemen.

4.2

Gebleken is dat er nog baten in Belia NV zitten, te weten een recht van erfpacht op een perceel, kadastraal aangeduid als [kadastraal nummers 1], met het daarop gebouwd woonhuis plaatselijk bekend als [adres 1] en [adres 2], een recht van erfpacht op een perceel, kadastraal aangeduid als [kadastraal nummers 2], te [adres 3], en een recht van erfpacht op een perceel kadastraal aangeduid als [kadastraal nummers 3], met het daarop gebouwde woonhuis plaatselijk bekend als [adres 4].

4.3

Gelet op het bovenstaande zal het verzoek tot heropenen van de vereffening worden toegewezen, evenals het verzoek om het bestuur van de bank tot vereffenaar te benoemen.

4.4

Voor een kostenveroordeling ziet het gerecht geen aanleiding.

5 BE BESLISSING

Het gerecht:

heropent de vereffening van Belia N.V.;

benoemt het bestuur van Aruba Bank N.V. tot vereffenaar;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 30 oktober 2018 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.