Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:606

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-10-2018
Datum publicatie
10-10-2018
Zaaknummer
AUA201702028
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Schadeomvang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 3 oktober 2018

Behorend bij A.R. AUA201702028

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISER]

wonende te Aruba,

EISER, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: mr. D.G. Illes,

tegen:

de naamloze vennootschap

NEW INDIA ASSURANCE REPRESENTATIVE N.V.,

wonende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: New India,

gemachtigde: mr. A.E. Barrios,

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 8 januari 2017 heeft in Aruba op de kruising van de [straatnaam 1] met de [straatnaam 2] een ongeval plaatsgevonden tussen een motor, bestuurd door [eiser] en een personenauto, die tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd bij New India. Deze laatste heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend.

2.2

Bij het ongeval is de motor van [eiser] total loss geraakt. New India heeft een expertise laten verrichten naar de schade-omvang, welke uitkwam op Afl. 17.650,-. Aan [eiser] heeft zij een voorstel gedaan tot afwikkeling voor een bedrag van Afl. 14.850,-. [eiser] heeft dit voorstel verworpen en heeft een eigen expert ingeschakeld die de schade heeft berekend op Afl. 26.111,-. New India heeft geweigerd dit bedrag aan [eiser] te voldoen.

2.3 [

eiser] heeft blijkens een overeenkomst van 10 januari 2017 vervangend vervoer geregeld voor een bedrag van Afl. 500,- per maand. De overeenkomst liep tot 10 maart 2017.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

eiser] vordert van New India betaling van Afl. 26.111,- en voorts betaling van de kosten van de huurauto vanaf maart 2017 tot het moment waarop eindvonnis wordt gewezen, alsmede de kosten van het expertiserapport ad Afl. 207,- en met veroordeling van New India in de kosten van de procedure.

3.2 [

eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de door hem becijferde schade door new India moet worden vergoed en dat het aanbod van New India ontoereikend is geweest en de berekening van de expert van New India onjuist was. Daarnaast heeft hij kosten gemaakt voor vervangend vervoer.

3.3

New India voert hiertegen gemotiveerd verweer.

3.4

Het gerecht zal op de standpunten van partijen, hierna waar nodig nader ingaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Bij conclusie van repliek heeft [eiser] zich op het standpunt gesteld dat de schade aan de motor nader moet worden bepaald op Afl. 24.400,-. Deze vermindering houdt verband met een acceptatie van [eiser] van de berekeningsmethode van de expert van New India. Deze heeft bij conclusie van dupliek gesteld dat de schade moet worden bepaald op Afl. 22.800,-. Het verschil zit, zo volgt uit de stellingen van partijen, in de restwaarde van het voertuig. Het Gerecht overweegt het volgende.

4.2

Met haar aanvankelijke aanbod van Afl. 14.850 heeft New India zonder grond aangestuurd op benadeling van [eiser]. Dat aanbod was immers niet gebaseerd op enig taxatierapport, nu het rapport van de expert uitkwam op Afl. 17.650.-. Reeds hieruit volgt dat de kosten van de door [eiser] ingeschakelde expert voor vergoeding in aanmerking komen. Het rapport van de expert van New India ging, zoals uiteindelijk ook door haar is toegegeven, uit van een verkeerde verzekerde som. Bij dupliek handhaaft New India haar aanvankelijke standpunt, dat moet worden uitgegaan van de aanschafwaarde in plaats van de cataloguswaarde, niet langer. Wel komt zij tot een lager bedrag in verband met de restwaarde. Dat laatste volgt het Gerecht niet. Immers bij conclusie van antwoord heeft New India verklaard dat de restwaarde lager lag dan de “gebruikelijke” 1/3 van de marktwaarde, omdat het voertuig in een slechtere conditie verkeerde. Die lijn heeft zij niet doorgetrokken in haar conclusie van dupliek. Het Gerecht ziet hierin aanleiding om de gewijzigde berekening van [eiser], die uitkomt op Afl. 24.400,- te volgen. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen, evenals de wettelijke rente, waartegen geen inhoudelijk verweer is gevoerd.

4.3

De vordering van [eiser] tot betaling van Afl. 500,- per maand voor vervangend vervoer vanaf maart 2017 tot de datum waarop eindvonnis wordt gewezen wordt afgewezen, nu niet gebleken is dat die kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Daarnaast bestaat de schade uit vertraagde betaling van een geldsom uit de betaling van de wettelijke rente.

4.4

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij wordt New India in de kosten van het geding veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht:

veroordeelt New India tot betaling aan [eiser] van een bedrag van Afl. 24.400,- te vermeerderen met de wettelijke rente, vanaf 29 maart 2017 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt New India in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiser] worden begroot op Afl. 750,- aan griffierecht, Afl. 205,10 aan explootkosten en Afl. 2.500,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 3 oktober 2018 in aanwezigheid van de griffier.