Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:600

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-10-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
AUA201801774
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 2 oktober 2018

behorend bij E.J. nr. AUA201801774

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

1 [verzoekster 1], wonende in Aruba,

2. [verzoeker 2], wonende in Aruba,

3. [verzoeker 3]wonende in de Verenigde Staten,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. C.B.A. Coffie,

om ondercuratelestelling van hun moeder:

[verweester],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERSTER, hierna te noemen [verweerster],

in persoon.

Belanghebbenden:

[belanghebbende 1], de echtgenoot,

[belanghebbende 2], de zoon,

[belanghebbende 3], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 21 juni 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van de zaak op 21 augustus 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers bijgestaan door mr. D.L. Gomez, occuperende voor mr. C.B.A. Coffie, de belanghebbenden [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] in persoon en [verweerster] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

2.1

Het verzoek strekt ertoe dat [verweerster] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster sub 1 tot haar curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat [verweerster] niet in staat is om haar belangen behoorlijk waar te nemen.

2.2

Het verzoek dat strekt tot het benoemen van een provisionele bewindvoerder is ter zitting ingetrokken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van de verzoekers, de andere familieleden, de psycholoog, [naam], en de ondervraging van [verweerster] is gebleken dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2 [

verweerster] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van haar dochter (verzoekster sub 1) tot haar curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de [verweerster]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2019.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

-stelt [verweerster], geboren op 23 december 1925 in Grenada, onder curatele;

-benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [verzoekster 1], geboren op 2 december 1949 in Aruba en wonende in Aruba;

-bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 2 oktober 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.