Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:568

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
01-10-2018
Zaaknummer
801 van 2017/AUA201701480
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Ontbinding koopovereenkomst met betrekking tot een auto. Bewijsopdracht gelast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 september 2018

Behorend bij A.R. no. 801 van 2017/AUA201701480

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen:

de naamloze vennootschap

GCA AUTO SALES N.V.,

h.o.d.n. GCA Auto Sales,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: GCA,

gemachtigde: de advocaat mr. P.R.C. Brown.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eiseres] verzoekt dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de tussen partijen op 4 april 2014 gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de hierna vermelde auto ontbindt;

b. GCA veroordeelt om aan [eiseres] te betalen Afl. 29.800,--, zijnde de door [eiseres] aan GCA betaalde koopsom voor die auto, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de dag der opeisbaarheid van dat bedrag tot aan de dag der algehele voldoening alsmede te vermeerderen met buitengerechtelijk incassokosten;

c. GCA veroordeelt om aan [eiseres] te betalen Afl. 7.484,-- aan rente over voormelde koopsom, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de dag der opeisbaarheid van dat bedrag tot aan de dag der algehele voldoening alsmede te vermeerderen met buitengerechtelijk incassokosten;

d. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

e. GCA veroordeelt in de proceskosten.

2.2

GCA voert verweer, en concludeert primair tot afwijzing van het door [eiseres] verzochte, althans tot toewijzing van een bedrag van Afl. 13.678,20 te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 10 april 2017, kosten rechtens.

3 DE BEOORDELING

3.1

Vast staat tussen partijen het volgende. GCA is in Aruba de officiële dealer en monteur van het automerk [merk]. Op 4 april 2014 heeft [eiseres] als zijnde consument een nieuwe personenwagen van dat merk, type [nummers], (hierna: de auto) gekocht van GCA. [eiseres] heeft de koopprijs van de auto ad Afl. 29.800,-- betaald aan GCA, en zij heeft de auto geleverd gekregen op 12 april 2014. Op 9 juli 2014 heeft [eiseres] de auto voor onderhoud bij GCA gebracht.

3.2

In het licht van vorenstaande heeft [eiseres] niet of onvoldoende bestreden gesteld dat zij op 9 juli 2014, toen zij de auto aldaar voor onderhoud bracht, aan GCA heeft gemeld dat de auto vanaf meet af aan een vreemd geluid maakt en dat die bij het optrekken telkens “bokt” (het Gerecht begrijpt; schokt of hapert). [eiseres] stelt op grond van in opdracht van haar door automonteur [naam automonteur] verricht onderzoek dat de auto niet voldoet aan de overeenkomst omdat die behept is met een “dual clutch tranmission failure” (vrij vertaald naar het Nederlands: een defecte dubbelekoppelingsversnellingsbak; hierna: het versnellingsbakmankement), hetgeen een gevaar opleverend mechanisch probleem is. GCA heeft die stelling gemotiveerd bestreden, in die zin dat volgens haar de auto niet is behept met een versnellingsbakmankement, niet schokt of hapert tijdens het optrekken en dat daarom geen sprake is van de door [eiseres] gesteld non-conformiteit. Voormelde stelling van [eiseres] staat daarom niet vast. In het licht van dit alles wordt het volgende overwogen, waarbij voorop wordt gesteld dat [eiseres] naar het oordeel van het Gerecht tijdig heeft geklaagd en is blijven klagen bij GCA over het beweerdelijke versnellingsbakmankement en dat zij door (en dat staat vast) alsmaar vanaf dat eerste en verdere klagen tot naar GCA stelt maart 2017 en naar [eiseres] stelt mei 2015 in de auto is blijven rijden haar consumentenrechten ter zake van (mogelijke) non-conformiteit niet heeft verwerkt. Dat verweer van GCA wordt verworpen.

3.3

Nu zij dat heeft aangeboden zal [eiseres] in de gelegenheid worden gesteld om met alle middelen rechtens te bewijzen haar niet vaststaande stelling dat de auto is behept met een “dual clutch tranmission failure”. [eiseres] zal in de gelegenheid worden gesteld om bij akte kenbaar te maken aan het Gerecht en aan GCA op welke wijze zij bedoeld bewijs wenst te leveren. Als [eiseres] dat bewijs al dan niet mede wenst te leveren door middel van een rapport van een door het Gerecht te benoemen (van goede naam en faam zijnde) deskundige, dient zij in de door haar te nemen akte opgave te doen van de namen (en verdere gegevens) van liefst drie (rechts)personen die volgens haar te dezen benoemd zouden kunnen worden (en daartoe ook bereid zijn). GCA zal in de gelegenheid worden gesteld om bij akte te reageren op de door [eiseres] te nemen akte. De zaak zal voor dit één en ander onder peremptoirstelling worden verwezen naar de hieronder vermelde rolzittingen.

3.4

Bij vorenstaande heeft te gelden dat als [eiseres] slaagt in het door haar te leveren bewijs in beginsel vast komt te staan dat de auto niet voldoet aan de overeenkomst, omdat is gesteld noch gebleken dat een met een versnellingsbakmankement behepte auto evenwel beantwoordt aan de overeenkomst. Dit klemt temeer omdat [eiseres] onbestreden heeft gesteld dat alsdan sprake is van een verkeersgevaar opleverend mechanisch probleem.

3.5

Alle verdere beslissingen zullen worden aangehouden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt [eiseres] in de gelegenheid om zich bij akte uit te laten over hetgeen zij zich blijkens rechtsoverweging 3.3 dient uit te laten, en verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van woensdag 17 oktober 2018 (P-1);

-stelt GCA in de gelegenheid om bij antwoordakte te reageren op de door [eiseres] te nemen akte, en verwijst de zaak daartoe naar een door de rolrechter nader te bepalen rolzitting (eveneens P-1);

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.

1 [1] Zie onderaan bijlage Formele relaties

2 [2] Zie onderaan bijlage Overzicht rechtsgebieden

3 [3] Zie onderaan bijlage Bijzondere kenmerken van uitspraak