Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:553

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-09-2018
Datum publicatie
25-09-2018
Zaaknummer
AUA201800727
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, machtiging verkoop, curatrice.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2018/374
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 11 september 2018

behorend bij EJ. nr. AUA201800727

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Naam] , in haar hoedanigheid van curatrice,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER.

Belanghebbenden:

[curandus], de curandus, wonende in Aruba,

[Naam 2], wonende in Curaçao,

[Naam 3], wonende in Curaçao,

[Naam 4], wonende in Curaçao,

[Naam 5], wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE:

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 16 maart 2018;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling op 22 mei 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen [Naam 5], verzoekster en de belanghebbenden in persoon;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling op 26 juni 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster en de belanghebbenden in persoon. [Naam 5] is ondanks behoorlijke oproeping niet verschenen.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 29 september 2015 (EJ-1494/2015) is [curandus], geboren op [datum] in Curaçao (hierna: [curandus]) onder curatele gesteld met benoeming van [Naam 5] tot curatrice.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 26 juni 2018 (EJ nr. AUA201801559) is [Naam 5] ontslagen als curatrice van [curandus] met benoeming van verzoekster tot curatrice van [curandus].

2.3

Bij akte wijziging verzoek d.d. 26 juni 2018 is aan het gerecht verzocht om in het verzoek in deze zaak [curatrice] in haar hoedanigheid van curatrice als verzoekster te lezen in plaats van [Naam 5].

2.4 [

Naam 1] (hierna: de erflater), geboren op [datum] 1947 in Curaçao, dreef een eenmanszaak genaamd “Seguro di Entierro El Consolador”. Dit bedrijf is op een gegeven moment (stilzwijgend) overgegaan in de naamloze vennootschap “Seguro di Entierro El Consolador N.V.” met als enige bestuurder [Naam4 ], een van de dochters (hierna: [naam 4]).

2.5

Bij overgang van voornoemde eenmanszaak naar voornoemde N.V. is verzuimd om de te naamstelling van de twee bankrekeningen van de eenmanszaak te wijzigen in de naam van voornoemde N.V. Ook de zogenoemde “Sitter-rekening” is op naam van de eenmanszaak blijven staan. Het betreft de navolgende bankrekeningen:

- Banco di Caribe # 13004960000110001 t.n.v. [Naam 1]/Seguro di Entierro El Consolador;

- Banco di Caribe # 13005150000110001 t.n.v. [Naam 1]/Seguro di Entierro El Consolodar;

- Banco di Caribe # 1167099-600.001 (Sitterrekening) t.n.v. [Naam 1]/Seguro di Entierro.

2.6

Op 6 december 2010 is de naamloze vennootschap El Consolador Holding N.V. opgericht, welke houder is van alle aandelen van Seguro di Entierro Consolador N.V. De erflater werd enige houder van de aandelen in de Holding, terwijl [Naam 4] de enige bestuurder cq statutair directeur is van de Holding.

2.7

De erflater is op 29 april 2013 te Curaçao overleden en sindsdien is de Holding onderdeel van een onverdeelde nalatenschap.

2.8 [

curandus] is samen met andere erfgenamen deelgenoot in de nalatenschap van de erflater. De nalatenschap is nog niet verdeeld.

2.9

De andere deelgenoten zijn akkoord gegaan met de toebedeling van hun aandeel in El Consolador Holding N.V. aan [Naam 4] voornoemd, zulks tegen betaling aan een ieder van hen van het bedrag van netto ANG 600.000,- door [Naam 4].

2.10

Door het bedrijf Backbone is een waarderingsrapport opgesteld waarin op grond van de Discounted cash flow-methode de waarde van de aandelen in El Consolador Holding N.V. op ANG. 4.196.000,- werd bepaald per 31 december 2015.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - ertoe dat aan de curatrice van [curandus] machtiging wordt verleend op grond van artikel 1:386, eerste lid, juncto artikel 1:345 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) om:

a. namens [curandus] de notaris te verzoeken om een verklaring van erfrecht op te stellen;

b. vast te leggen dat de erfenis van de erflater door/ten behoeve van [curandus] beneficiair is aanvaard, dan wel kan worden aanvaard;

c. namens [curandus] te verklaren dat de drie onder 2.5 genoemde bedrijfsrekeningen bij de Banco di Caribe (13004960000110001, 13005150000110001 en 167099-600001) voorheen toebehoorden aan de eenmanszaak Seguro di Entierro El Consolador en nadien aan de naamloze vennootschap Seguro di Entierro El Consolador N.V. en dat [curandus] geen aanspraak maakt op deze bankrekeningen of enig deel van de toegoeden ervan;

d. namens [curandus] over te gaan tot levering en overdracht van haar aandeel in El Consolador Holding N.V. aan [Naam 4], wonende in Curacao te [adres], onder de verplichting voor [Naam 4] om alsdan onmiddellijk aan [curandus] het netto bedrag van ANG. 600.000,- te voldoen, waarbij voornoemd bedrag op een rekening courant/spaarrekening op naam van [curandus] zal worden overgemaakt;

e. namens [curandus] aan voornoemde verdeling en levering van de aandelen in El Consolador Holding N.V. aan [Naam 4] mede te werken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het in artikel 1:386, eerste lid, juncto artikel 1:345 BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de onder curatele gestelde te beschermen.

Verzoeken onder c, d en e

4.2

Het gerecht is, gelet op het verhandelde ter zitting en de overgelegde stukken, van oordeel dat de belangen van [curandus] zich niet verzettten tegen inwilliging van de verzoeken onder c, d en e. Het gerecht acht inwilliging van de verzoeken onder d en e in het belang van [curandus] onder na te melden voorwaarden.

Verzoeken onder a en b

4.3

Gesteld noch gebleken is van een wettelijke grondslag voor de verzoeken onder a en b, zodat deze afgewezen zullen worden.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

machtigt de curatrice [Naam] om voor en namens [curandus], geboren op [datum] 1971 in Curaçao, te verklaren dat de drie onder 2.5 genoemde bedrijfsrekeningen bij de Banco di Caribe (13004960000110001, 13005150000110001 en 167099-600.001) voorheen toebehoorden aan de eenmanszaak Seguro di Entierro El Consolador en nadien aan de naamloze vennootschap Seguro di Entierro El Consolador N.V. en dat [curandus] geen aanspraak maakt op deze bankrekeningen of enig deel van de toegoeden ervan;

machtigt de curatrice [Naam] om voor en namens [curandus] voornoemd over te gaan tot levering en overdracht van haar aandeel in El Consolador Holding N.V. aan [Naam 4], wonende in Curacao te [adres],

onder de verplichting voor [Naam 4] voornoemd om alsdan onmiddellijk aan [curandus] het netto bedrag van ANG. 600.000,- te voldoen, waarbij voornoemd bedrag wordt overgemaakt op een rentedragende bankrekening op naam van [curandus];

machtigt de curatrice [Naam] om voor en namens [curandus] voornoemd mee te werken aan de verdeling en levering van de aandelen van El Consolador Holding N.V. aan [Naam 4];

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 11 september 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.